nieuws

Bouw moet stoppen met ‘wegkopen vaklieden’

bouwbreed Premium

Er moet in de bouw een einde komen aan het oncollegiaal en kostenverhogend wegkopen van vakbekwaam personeel. Dat betoogde voorzitter R.L.M. Jacobs van het gewest Limburg van het NVOB op de jaarvergadering in Thorn. Hij drong tevens aan op een hoger rendement van de met bedrijfstakgelden gefinancierde vakopleiding.

Jacobs maakt zich zorgen over de totale hoeveelheid bedrijfstakgelden die nodig is voor de vakopleiding. “Zeker wanneer we deze kosten relateren aan het rendement van de vakopleiding. Rendementscijfers die nog steeds te laag zijn, hoewel er enige verbetering zichtbaar wordt”, zei hij.

De boodschap was echter duidelijk: “De rendementscijfers moeten beduidend omhoog.” Volgens hem kan dat worden bereikt door het loslaten van de drempelloze instroom en het introomniveau te stellen op minimaal VBO-B niveau of MAVO.

Ook de leerlingbouwplaats draagt bij tot een hoger opleidingsrendement: “Het percentage leerlingen dat opgeleid is via de leerlingbouwplaats en na vier jaar nog werkzaam is in de bouw, ligt bijna tien procent hoger dan dat van degenen die de traditionele opleiding hebben gevolgd.”

Veel geld

Duidelijk is volgens Jacobs dat opleiden in de bouw veel geld kost. En dat mag wat hem betreft ook, maar dan wel in de juiste verhouding tot het rendement.

In dat verband uitte hij kritiek op het feit dat teveel bedrijven opleiding en scholing zien als een kostenpost en te weinig als een noodzakelijke investering in hun eigen toekomst.

De Limburgse NVOB-voorzitter riep de bouw op hierin eens met z’n allen verandering te brengen, “zodat tijdige beschikbaarheid van het goede aantal vaklieden met de door onze bedrijven gewenste eigenschappen, kennis en vaardigheden wordt bewerkstelligd. Het oncollegiale en kostenverhogende wegkopen van vaklieden bij het aantrekken van de markt kan dan ook eindelijk eens achterwege blijven”, constateerde hij.

Belastingdienst

Jacobs verheelde niet “gelukkig te zijn met de toenemende belangstelling van de belastingdienst voor de bouw in Limburg”. De actie van de fiscus is namelijk vooral gericht op de financiele handel en wandel van de zogeheten eigen bouwers/ sluikbouwers.

“De belastingdienst volgt die groep met veel meer gretigheid dan voorheen en vereert daartoe – ook op niet ambtelijke tijden – allerlei bouwobjecten met een bezoek.”

Kritische kanttekeningen plaatste hij bij het Vinex-beleid. “Voorstanders hiervan schermen met de piek in het aantal in 1994 verleende bouwvergunningen. Maar laten na erop te wijzen dat deze piek met name het gevolg is van hamsterende gemeenten die voor het einde van dit jaar nog een groot aantal woningbouwplannen er door drukken omdat in 1995 veel nieuwe regelingen van kracht worden en het rijk minder subsidies verstrekt.”

Hij vreest dat bij onverkort vasthouden aan het Vinex-beleid naar volgend jaar een enorme terugval in woningbouwsector plaats vindt.

Ook waar het gaat om infrastructurele werken constateerde hij dat er “nog nauwelijks een spa de grond is ingegaan. Er gaapt een groot gat tussen de voor het beleid benodigde gelden en hetgeen feitelijk ter beschikking wordt gesteld.”

Reageer op dit artikel