nieuws

Borsele en Zeeland eens over oeververbinding

bouwbreed Premium

B en W van Borsele en GS van Zeeland hebben overeenstemming bereikt over de aanleg van de Westerschelde Oeververbinding.

De beide overheden hebben lang onderhandeld voordat ze het eens werden over de planologische inpassing van de Scheldetunnel. Borsele heeft zich tot aan de Raad van State verzet tegen de plannen van de provincie, die de gemeente via een aanwijzing wilde dwingen mee te werken. Borsele wilde, naast de kerncentrale die er reeds staat, niet nog eens de met de nadelen van een tweede po van nationaal belang worden opgescheept. De Raad van State stelde de gemeente in het gelijk. Borsele zei echter wel bereid te zijn in overleg te treden met de provincie over aanpassingen die de nadelen van de WOV voor deze gemeente verzachten.

Beide colleges hebben nu overeenstemming over deze aanpassingen bereikt, die de provincie slechts enkele tientallen miljoenen guldens zal kosten. Afgesproken is de toeleidende weg naar de tunnel om het natuurgebied de Staartsche Nol te leiden. Ook zal het tolplein bij de tunnel niet in de buurt van Borsele worden gesitueerd maar in het Sloegebied. Voorts is overeenstemming bereikt over het ongelijkvloers maken van een aantal kruisen en het meewerken aan een ‘compensatiebos’. Provinciale staten van Zeeland en de gemeenteraad van Borsele moeten overigens nog instemmen met de plannen.

De aanleg van de WOV is met dit akkoord tussen de overheden overigens nog niet zeker. Onlangs liet de private financier (Delta Nutsbedrijven) het afweten, omdat de tunnel volgens hem niet rendabel zou blijken. Gedeputeerde Hennekeij laat echter weten dat er weer ‘volop gesprekken’ plaatsvinden met andere gegadigden.

Reageer op dit artikel