nieuws

Bolegbo gokt op 0-tarief voor retourbemaling

bouwbreed

De vereniging van boorondernemers en buizenleggers Bolegbo zegt goede hoop te hebben dat maandag de Wet belasting op milieugrondslag, die dan in de Tweede Kamer zal worden behandeld, wordt aangepast. De hoop is gevestigd op een 0-tarief voor retourbemalingen.

Volgens vice-voorzitter J.M. Feijts van Bolegbo heeft de staatssecretaris van Financien de voorzet om een 0-tarief voor retourbemalingen in te voeren reeds gegeven. In een vorige week verstuurde brief over deze wet aan de Kamer schrijft Vermeend dat er weliswaar goede redenen zijn om onttrekkingen van grondwater in het kader van retourbemaling in de belasting te ke blijven betrekken.

Maar, zo voegt hij eraan toe, wij ke ons voorstellen dat een en ander plaatsvindt via een nihil-tarief.

Lobby

Volgens Feijts heeft blijkt hieruit dat de lobby, die de branche-organisatie al geruime tijd voert, zijn vruchten afwerpt. Met name de VVD heeft naar de argumenten van Bolegbo geluisterd en de staatssecretaris in eerdere debatten gewezen op de onevenredige lastenverzwaring die de branche met de wet op zijn dak krijgt. Bij inwerkingtreding van de wet wordt namelijk voor een bedrag van – 14,4 miljoen belasting geheven op de bronbemaling waar in totaal een jaarlijkse omzet van rond de – 25 miljoen wordt gegenereerd. De prijzen zullen als gevolg hiervan waarschijnlijk met 300% stijgen.

Tijdelijke verlaging

Onredelijk, aldus Feijts, omdat andere onttrekkers van grondwater, zoals de boeren niet worden aangeslagen. Daarnaast gebeurt er bij bronbemaling betrekkelijk weinig met het grondwater. Het gaat immers om een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand. Het water dat vrijkomt wordt geloosd op het riool of het oppervlaktewater.

Bij retourbemaling vindt zelfs in het geheel geen onttrekking van het grondwater plaats. Het water dat hierbij vrijkomt wordt immers op korte afstand van de ‘winput’ weer in de bodem teruggepompt. Vaak is het nog schoner omdat ijzer en andere stoffen eruit worden gehaald ten behoeve van de pompinstallaties

Blok beton

De heffing kan tevens tot gevolg hebben dat het milieu juist extra wordt belast. Feijts: “De bronbemaling vindt plaats rond bouwputten alsmede grote civiele werken. De heffing zal door de bronbemalers moeten worden doorberekend aan hun opdrachtgevers, in veel gevallen aannemers. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze opdrachtgevers naar andere middelen gaan zoeken dan bronbemaling. Dan kom je uit bij het plaatsen van damwanden of het ontgraven van de bouwput ‘in de natte’ om er vervolgens een blok beton in te leggen. In beide gevallen breng je dan materialen in het milieu die daar niet horen en meer schade aanrichten dan bij brondbemaling.”

Feijts wijst er verder op dat wanneer desondanks voor bronbemaling wordt gekozen bijvoorbeeld infrastructurele poen fors duurder zullen worden. “In veel gevallen worden deze poen betaald door de overheid. Op die manier is er dan slechts sprake van een overheveling van overheidsgelden.”

Oppositie

Maandag zullen in een Kamervergadering waarschijnlijk knopen worden doorgehakt. De Bolegbo heeft zijn hoop vooral gevestigd op de VVD. Feijts: “Woordvoeder De Korte heeft in de vorige kabinetsperiode aangedrongen om rekening te houden met de branche. Toen zat de VVD echter in de oppositie. Nu, met de VVD in de regering, verwachten wij dus niet anders dan dat de staatssecretaris hier gehoor aan zal geven.”

Reageer op dit artikel