nieuws

Bestuurscrisis Harmelen door Vinex-akkoord

bouwbreed Premium

De bestuurscrisis in Harmelen is compleet. Behalve het CDA is vooralsnog geen van de partijen in de gemeenteraad bereid een wethouder te leveren.

Het college van het Utrechtse plaatsje telt nu officieel nog maar een wethouder, wat in strijd is met de gemeentewet. Burgemeester Burger noemde deze situatie “zorgelijk”. Hij riep de raad op binnen een maand alsnog een kandidaat-wethouder, eventueel een tijdelijke, naar voren te schuiven. De problemen begonnen zoals bekend een aantal weken geleden toen wethouder Groebbe van de plaatselijke groepering Lijst 4 tot ieders verrassing zijn handtekening zette onder een contract met het Rijk en het stadsgewest over de verdere verstedelijking van de regio Utrecht.

Daarmee tekende hij impliciet ook voor de verkassing van glastuinbouwers uit Vleuten-De Meern naar de polder Harmelerwaard. Lijst 4 had de gemeenteraadsverkiezingen juist gewonnen met de leuze ‘geen meter glas erbij’. Het betekende de politieke ondergang van Groebbe die dan ook opstapte. De coalitie bleek vervolgens niet meer te lijmen, mede door een interne machtstrijd binnen Lijst 4. Geen van de andere partijen durft zijn handen nog aan de kwestie te branden. De VVD en Progressief Harmelen (beide 2 raadszetels) roepen in koor dat de twee grote partijen Lijst 4 (5 zetels) en het CDA (4 zetels) de verantwoordelijkheid moeten nemen.

Op z’n kop

Maar daar ziet het voorlopig niet naar uit. Lijst 4 heeft al voorgesteld zich op te heffen. Op een voorwaarde: de andere partijen beloven tot het uiterste te gaan om de kassen te keren. Overigens drukte de burgemeester de raadsfracties op het hart nog eens goed te kijken naar notulen van een gesprek tussen hem en staatssecretaris Tommel van VROM. De teneur: die kassen komen er, al gaat Harmelen op z’n kop staan.

Reageer op dit artikel