nieuws

Automatisch bediende bruggen zijn veilig te maken Detectiesysteem onmisbaar bij automatische bediening

bouwbreed

De maatschappelijke weerstand tegen volautomatische bediening van beweegbare bruggen is gevoelsmatig. Met apparatuur voor detectie van aankomende schepen, ruimte tussen het hoogste punt van het schip en de onderkant van de brug brug en van objecten op het het brugdek is automatische bediening veiliger te maken dan handbediening.

Bij alle beweegbare bruggen treden ongelukken op. Als dat bij een op afstand bediende brug gebeurd, dan krijgt dat in de media meteen veel aandacht. Bij ongelukken bij handbediende bruggen gebeurt dat eigenlijk niet. Dit is tekenend voor de mate van maatschappelijke aanvaarding van deze systemen voor het bewegen van bruggen.

Op afstand bediende bruggen en volautomatisch bediende bruggen hebben nog niet het brede vertrouwen dat de handbediening van de brugwachter door de maatschappij wordt geschonken. Het vertrouwen in andere bedieningswijzen moet nog worden opgebouwd.

De systemen die zijn ontwikkeld om de gebruikers een veilige afwikkeling van de brugbeweging te garanderen zijn er wel naar, meent ir. N.D. van Driel van Bruggenbureau Van Driel in Waddinxveen.

Er is een systeem voor scheepsdetectie ontwikkeld. Daarmee kan worden vastgesteld of er een schip aankomt.Vervolgens is er een systeem waarmee direct is vast te stellen of de brug open moet of niet. Daartoe wordt gekeken of het hoogste punt van het schip zich op een lager niveau bevindt dan de onderkant van de brug. Bovendien is het detectiesysteem voor het brugdek, dat voor op afstandbediende bruggen werd ontwikkeld, verder geperfectioneerd. Met ‘microwave scanning’ word het oppervlakte van het brugdek afgezocht. Dat gaat op twee niveaus in een horizontaal vlak. Dat wordt gedaan net voordat de brug gaat bewegen. Wordt iets onrechtmatigs vastgesteld dan wordt de brug geblokkeerd en gaat deze niet open.

Zwak moment

De drie detectiesystemen zijn noodzakelijk maar nog niet voldoende om automatische bediening mogelijk te maken. Een belemmering bij het automatisch bewegen van bruggen werd tot drie jaar geleden gevormd door de situatie waarbij de beweging van de brug in de geopende stand afgeremd moet worden.

Als het waait dan kan de wind, zeker in geopende stand, vat krijgen op het val. Als dan de motor uit gaat omdat het einde van de beweging bereikt is, kan de beweging van het val door de wind zelfs worden versneld. De uitwerking van de rembeweging is dan niet goed en de brug slaat tegen de kussens. Dat is een zwak moment in de brugbediening.

Drie jaar geleden zijn elektromotoren op de markt gekomen die net zo hard ke remmen als aandrijven en dat vanuit stilstand. Dat heeft de weg geopend tot volledige geautomatiseerde bediening van bruggen.

De eerst automatisch gediende brug is in bedrijf in Friesland in Ossezijl. Deze is voor recreatievaart in een landelijke omgeving.

De tweede in Nigtevecht is geautomatiseerd voor Rijkwaterstaat. De verkeerssituatie bij deze brug is complex, mede gezien de aanwezigheid van een sluis die uitmondt in het Amsterdam Rijnkanaal.

Halfautomatisch

Er is in de brugbedieningsystemen een verschuiving waar te nemen naar automatisering. Handbediening is langzaam. Bij intensiever scheepvaartverkeer moet gezocht worden naar versnelling van de afhandelingstijd. Onbemande afstandbediening is momenteel achterhaald. Met een brugwachter op een centrale post zijn ook maar zo’n zes schepen in het uur te doen. Bij volautomatische bediening is geen brugwachter nodig.

Een halfautomatisch systeem kan wellicht bijdragen aan de maatschappelijke aanvaarding van volledig geautomatiseerde systemen. Daarbij zijn alle drie detectiesystemen wel actief (schepen, vrije ruimte en brugdek). Maar de brugdetectie wordt pas gepresenteerd aan de brugwachter in het bedieningscentrum op het moment dat de brug omhoog moet gaan.

De brugwachter moet dan beoordelen of de beweging kan worden ingezet. Hij moet dan een knop indrukken. Drie seconden daarna kan een tweede schip zich melden in het bedieningscentrum. Dezelfde brugwachter kan dan ruwweg per minuut een brug openen. Dat is dus tien maal zoveel als met handmatige bediening mogelijk zou zijn.

De ophaalbrug bij de sluis in Nigtevecht wordt automatisch bediend.

De scheepvaart wordt met behulp van borden geinformeerd.

Het detectiesysteem voor het brugdek werkt op basis van microwave-techniek..

Reageer op dit artikel