nieuws

Asfaltrecycling rendeert ook op kleine poen

bouwbreed Premium

Asfaltgranulaat wordt in Nederland onder meer hergebruikt in de vorm van breekasfaltcement voor gebonden wegfunderingen. De resultaten daarvan in termen van functionaliteit en efficient grondstofgebruik zijn goed. Door gebruik te maken van mobiele installaties voor zowel het mengen als het zeven van asfaltgranulaat blijkt hergebruik ook op kleinere poen rendabel.

Dat is gebleken op een po in Klundert, uitgevoerd door Vermeer Grond en Wegen, Rayon Zuid. De vestiging in Moerdijk heeft in deze gemeente reconstructiewerk aan de Molenvliet uitgevoerd. De reconstructie was noodzakelijk geworden door de sterke achteruitgang van de kwaliteit van de wegverharding. De bestaande asfaltverharding is geschikt gemaakt voor hergebruik in de vorm van een cementgebonden fundering.

De asfaltverharding is met een frees verkleind en verwijderd. Het vrijkomende asfaltgranulaat is op het werk gezeefd en gemengd met 3,5% hoogovencement. De verwerking van het breekasfaltcement (BRAC) in de weg is gedaan met normaal wegenbouwmaterieel. Binnen 24 uur na aanbrengen en verdichten van de laag breekasfaltcement wordt een eerste laag asfalt aangebracht om uitdrogen tijdens het verhardingsproces van de gebonden fundering te voorkomen.

Zeven

Op het werk zijn mobiele installaties ingezet voor het zeven van het granulaat en het mengen. Mede door inzet van een mobiele zeefinstallatie is bespaard op het gebruik van nieuwe bouwstoffen. Bovendien hoefde geen materiaal te worden afgevoerd of gestort.

De mobiele zeefinstallatie is recent bij Vermeer Grond en Wegen ontwikkeld. Het bedrijf heeft om meerdere redenen gemeend te moeten investeren in zo’n installatie. Door het zeven op de werkplek uit te voeren ke bepaalde materialen direct geschikt gemaakt worden voor hergebruik. De kwaliteit van het produkt dat met de mobiele menginstallatie geproduceerd wordt, kan in sommige gevallen verder verbeterd worden door de grondstof vooraf te zeven.

De mobiele zeefinstallatie kan zinvol worden gebruikt op poen van zowel grote als kleine omvang. Transport van basismateriaal is daardoor ook op kleine werken tot een minimum te beperken.

De zeefinstallatie kan als een normale oplegger worden vervoerd en is in circa een uur gereed te maken voor produktie.

Met de installatie kan het te zeven materiaal in maximaal 4 fracties worden gescheiden. De capaciteit bedraagt maximaal ongeveer 500 ton per uur.

Indien grond of ander materiaal met bijvoorbeeld klei gezeefd moet worden, kan in de zeefinstallatie een shredder worden opgenomen om het materiaal te verkleinen.

Mengen

Op het werk in Klundert is een menginstallatie gebruikt van het type ARAN ASR 250-G. De maximale produktiecapaciteit bedraagt 250 m3/uur. Dat komt overeen met ongeveer 450 ton per uur, voldoende voor grote en kleine poen.

De installatie kan in transportstand als een normale vrachtwagenoplegger worden vervoerd. Vanuit de transportstand als normale vrachtwagenoplegger is de installatie in circa 2 uur bedrijfsgereed en in ongeveer 1 uur voor transport gereed te maken.

De installatie werkt volgens een continue dwangmengsysteem. De mengintensiteit en de homogeniteit van het eindprodukt die met de installatie bereikt worden zijn met andere mix-in-place technieken niet te halen. Daardoor is met de combinatie van zeef- en menginstallatie op het werk bij herverwerking over het volledige oppervlak van de toekomstige verharding een laag aan te brengen die homogeen van samenstelling is.

De menging bij het dwangmengsysteem is intens. Er bestaat zekerheid dat bijvoorbeeld al het te stabiliseren materiaal ook werkelijk met het bindmiddel wordt gemengd. Dat is zeker ook bij het hergebruik van verontreinigde materialen van belang.

Zowel de mobiele zeef- als menginstallatie zijn ook op kleine werken rendabel in te zetten

Reageer op dit artikel