nieuws

Asfalteringswerk Oosterscheldekering verkeerd aangelegd: Fout van Rijkswaterstaat kost tientallen miljoenen

bouwbreed Premium

Een dag na het verschijnen van een meer dan lovende enquete over het functioneren van Rijkswaterstaat, blijkt deze dienst ook kapitale fouten te ke maken. Een niet goed uitgevoerde controle van asfalteringswerkzaamheden voor de Oosterscheldekering heeft als gevolg dat er, in het ergste geval, voor – 40 miljoen aan herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden.

Een en ander is gebleken bij een inspectie van Rijkswaterstaat directie Zeeland, waarbij peilingen en beeldopnames zijn uitgevoerd aan de zeezijde van de kering, in de stroomgeul ‘de Roompot’. De hier geplaatste asfaltmastiek, die onderdeel uit maakt van de bodembescherming, bleek op sommige plekken geheel verdwenen. Om de oorzaak van de schade te achterhalen hebben duikers monsters genomen. Hieruit kwam naar voren dat het asfalt niet voldeed aan de bij de aanleg gestelde dikte- en kwaliteitseisen. Daarom is besloten op alle asfaltmastiek aan de zeezijde (in de Roompot) stortsteen aan te brengen. De kosten hiervan bedragen – 10 miljoen.

Momenteel worden ook de asfaltlagen in de twee noordelijke stroomgeulen (Schaar en Hammen) en aan de Oosterschelde-zijde van de Roompot onderzocht. Begin 1995 zal blijken of ook hier bestort moet worden. De kosten ke in dat geval oplopen tot – 40 miljoen.

Bitumarin

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de fout in eerste instantie ligt bij de aannemer (Bitumarin: de combinatie die destijds bestond uit Volker Stevin, Hollandsche Beton Groep en Heijmans) die het werk niet volgens de ontwerpeisen heeft uitgevoerd.

Structurele fout

“De laatste inspectie heeft aangetoond dat de homogeniteit van de in totaal 30 centimeter dikke asfaltlaag niet voldoet (de versmelting van individueel aangebrachte lagen en de samenstelling ervan). Daaruit blijkt dat het om een structurele fout gaat die reeds bij de aanleg heeft plaatsgevonden. De schade is dus niet later ontstaan als gevolg van externe factoren.”

Rijkswaterstaat zegt overwogen te hebben de combinatie aansprakelijk te stellen en een schadeclaim bij Bitumarin neer te leggen. De fout, zo geeft de woordvoerder toe, ligt echter in juridisch opzicht waarschijnlijk bij Rijkswaterstaat zelf. “Na het werk zijn door ons direct controle-monsters van het asfalt genomen. De werkzaamheden zijn op grond hiervan, onterecht, goedgekeurd. Onterecht, omdat de monsters niet op de goede plekken genomen zijn en plaatsvonden op het moment dat het asfalt nog warm was. Om dan nu naar de aannemer te gaan met met de mededeling van ‘ke we nog effe vangen’ lijkt ons niet reeel. Bij Verkeer en Waterstaat in Den Haag wordt overigens nog wel naar de juridische mogelijkheden hiertoe gekeken”, aldus de woordvoerder.

Twijfelachtig

Het neerleggen van een claim is, aldus de woordvoerder, te meer twijfelachtig omdat de ontwerpeisen ten tijde van de aanleg van het asfalt tussentijds door Rijkswaterstaat zijn veranderd. “Aanvankelijk werd er van uitgegaan dat er bovenop het asfaltmastiek alsnog een steenbestorting zou komen.

De aanhechting van de drie lagen dikke asfaltmastiek zou in dat geval niet cruciaal zijn geweest. Later is er echter toch voor gekozen om te volstaan met de asfaltlaag en kreeg de aanhechting een groter belang. Toen werd besloten van de steenbestorting af te zien was het asfalt al gelegd.”

De kosten van de herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk grotendeels van de regulier onderhoudsbegroting voor de Oosterscheldekering worden betaald. Een woordvoeder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat liet echter weten dat wanneer het onderzoek naar de noordelijke stroomgeulen en de Oosterschelde-zijde van de Roompot tegenvalt er aparte fondsen in het leven groepen zullen moeten worden.

Een woordvoerder van de aannemerscombinatie liet weten nog geen reactie te willen geven, aangezien het werk jaren geleden is aangenomen en de technische details niet op korte termijn zijn te achterhalen.

Reageer op dit artikel