nieuws

Arbo-invloed zal straatwerk sterk veranderen

bouwbreed Premium

De invoering van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet zal grote invloed hebben voor gemeentelijke opdrachtgevers. Er zijn nu al gemeenten die in het bestek bij aanbestedingen arbeidsomstandigheden en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van het werk aan de orde stellen. Naar verwachting zal juist straatwerk hierdoor in de toekomst nogal een ander karakter krijgen.

De wetgeving geeft het machinaal straten nieuwe kansen. De gevolgen die een en ander voor gemeentelijke opdrachtgevers heeft, zullen uitvoerig aan de orde komen op het congres ‘Straatwerk in gezonde banen’, dat onder auspicien van Cobouw en de gemeente Rotterdam donderdag 10 november in het Autotron in Rosmalen wordt gehouden. Het gemeentelijk belang en de wijze waarop gemeenten het best op de ontwikkelingen aan het arbeidsomstandighedenfront ke inspelen wordt door de sprekers, onder wie ing. Vooijs van de Vereniging Stadswerk en de bedrijfsarts Van Hees van de Arbo-dienst van de GG en GD van Amsterdam, uitvoerig aan de orde gesteld.

Een groot aantal fabrikanten laat zien wat op dit moment mogelijk is op het gebied van machinaal straten, zodat de technische kwaliteit van nieuwe methoden ter plekke bekeken kan worden.

Reageer op dit artikel