nieuws

Amsterdam betaalt ABN Amro voor kasteelmuseum

bouwbreed Premium

De gemeente Amsterdam maakt een museum van de resten van het kasteel die in februari van dit jaar werden opgegraven aan de Nieuwezijds Kolk in Amsterdam. In het kader daarvan krijgt ABN Amro Projektontwikkeling een bedrag van ruim een miljoen gulden voor het aanpassen van het bouwplan aan de Kolk. Het college van B en W heeft dat besloten.

ABN Amro bouwt op de plaats van de opgraving onder meer kantoren en een parkeergarage. De vondst van stadsarcheoloog J. Baart gooide roet in het eten, omdat het zou gaan om de historisch van groot belang geachte legendarische woonstee van de Heren van Aemstel. De gemeente Amsterdam liet direct weten de vondst voor het nageslacht te willen bewaren.

De discussie over de vraag of het inderdaad het kasteel van de Heren van Aemstel is, woedt overigens onverminderd voort. Diverse deskundigen twijfelen eraan, maar voor stadsarcheoloog Baart staat het als een paal boven water. Hij benadrukte dat vorige week nogmaals op een persconferentie. Om het museum te ke realiseren, verricht Baart extra graafwerkzaamheden. De huizen die boven het kasteel aan de Nieuwendijk staan, moeten verdwijnen.

Het Grondbedrijf koopt die gebouwen om ze vervolgens te slopen. Het museum krijgt een overkapping, waarop nieuwbouw komt.

Reageer op dit artikel