nieuws

Zuid-Holland wil meebetalen aan schoonmaak TCR

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland wil meewerken aan het opruimen van de 14.000 ton afval, die het failliete bedrijf Tank Cleaning Rotterdam achterliet. Het is nog onduidelijk of de provincie het uit te geven geld later weer terug zal eisen.

De leidingen van de installaties op het bedrijfsterrein dreigen tijdens de eerstkomende vorstperiode kapot te vriezen. Afgewerkte olie en water stroomt dan rechtstreeks in de Nieuwe Waterweg. De Milieudienst Rijnmond houdt verder toezicht op de maatregelen die het kapotvriezen van de leidingen voorkomen.

Curator mr. J. Mentink van TCR is opgedragen het water en de olie in de opslagtanks en de leidingen zoveel mogelijk te scheiden voordat de vorst begint. Verder moeten waar nodig leidingen gerepareerd en geomensoleerd. Ook hieraan wil Zuid-Holland voorlopig meebetalen. TCR kwam in de afgelopen jaren herhaaldelijk in conflict met de Milieudienst Rijnmond. Opdrachten om de installaties te verbeteren werden telkens genegeerd. In april legde de Milieudienst het bedrijf een dwangsom op en werd TCR enige tijd stilgezet. Het faillissement doorkruist nu de afloop van deze procedure.

Reageer op dit artikel