nieuws

‘Zorg voor bouwvakkers staat bij ons voorop’

bouwbreed Premium

“Onze zorg strekt zich uitsluitend uit naar de 17.000 bouwvakarbeiders in Noord-Holland, die niet verstoken mogen worden van de collectief gefinancierde arbozorg.”

Zo reageert directeur L. Akkers van de stichting Arbouw op het royement door Arbo Unie Nederland van de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord-Holland.Begin deze week kondigde Arbo Unie, de federatie waarin 39 bedrijfsgezondheidsdiensten in Nederland zijn verenigd, het royement aan van de BGD Noord-Holland in Alkmaar.

Deze dienst heeft namelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ArboNed, de arbodienst van de Twaalf Provincien, die als een concurrentie van ArboUnie kan worden beschouwd.

Achtergrond voor deze samenwerking bleek de precaire financiele positie van de BGD Noord-Holland en de bereidheid van ArboNed zich garant te stellen voor een bedrag tussen de – 2- en – 5 miljoen. Op die wijze verbreedde de arbodienst van de Twaalf `Provincien haar werkterrein met de zorg voor ongeveer 55.000 werknemers in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Volgens directeur Akkers is het zijn stichting Arbouw in deze kwestie slechts te doen om de zekerheid dat de 17.000 bouwvakarbeiders, die van deze 55.000 werknemers deel uitmaken, de gezondheidszorg krijgen, waarvoor Arbouw een collectief contract namens partijen in de bouw heeft afgesloten.

Aangezien het contract voor individueel gerichte arbozorg, waaronder de intredekeuring zoals in de cao is vastgelegd, met ArboUnie is gesloten is het volgens Akkers niet goed denkbaar dat deze werkzaamheden nog langer door de BGD Noord-Holland ke worden verricht. Overigens beraadt de BGD volgens zijn directeur Schrier zich op stappen om het royement te keren.

De stichting Arbouw wil nog even af wachten wat die stap kan opleveren, maar wenst dat wachten niet langer dan een week vol te houden. Daarna zal Arbouw zijn definitieve standpunt bepalen in het belang van de 17.000 Noordhollandse bouwvakarbeiders, aldus Akkers.

Reageer op dit artikel