nieuws

Z.-Holland zoekt oplossing voor restauratie kerk

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland is in overleg met de gemeente Binnenmaas over een oplossing voor de restauratie van de kerk in het dorpje St. Athoniepolder. Het gemeentebestuur van Binnenmaas is te laat geweest met het opstellen van een Monumentenverordering en het inschakelen van een monumentencommissie.

De reeds toegezegde rijkssubsidie over de jaren 1996 en 1997 voor het herstel van de kerk van St. Athoniepolder is Binnenmaas zo misgelopen.

Het provinciebestuur antwoordt op dit vragen van de Zuidhollandse SGP-gedeputeerde Freeke. Die had schriftelijk om opheldering gevraagd over de gang van zaken rond de kerk van St. Athoniepolder. De SGP’er vindt het niet terecht dat door een gemeentelijke fout de restauratie van de kerk een achterstand zou oplopen. Het gemeentebestuur heeft inmiddels met zoveel woorden ook laten weten er alles aan te doen om het zo ver niet te laten komen.

Wat is er gebeurd in Binnenmaas? De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft aan de gemeente over de jaren 1996 en 1997 een budget van bijna twee ton toegekend. Daarvan was in het eerste jaar f 75.000 bestemd voor de kerk van St. Athoniepolder; in 1997 zou een bedrag van f 50.000 daarvoor worden gereserveerd. Het gemeentebestuur ging echter niet voortvarend genoeg te werk met de gelden en verzuimde de Monumentenverordering op te stellen en de monumentencommissie in te schakelen.

Toewijzingssysteem

Conform de wettelijke richtlijnen (Besluit Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten) kwamen de gelden vervolgens ter beschikking van de provincie Zuid-Holland. Gemeenten die er geen eigen plannen op na houden, moeten zich maar schikken aan het provinciale toewijzingssysteem, zo heeft de wetgever bepaald. Wat Binnenmaas betreft leek het erop dat deze gemeente pas in 2003 weer zelfstandig zou ke beschikken over een eigen budget van het rijk.

Teleurstelling bij het gemeentebestuur die door zijn eigen fout dreigde te worden geconfronteerd met uitstel van de restauratie van de kerk St. Athoniepolder. Binnenmaas liet het provinciebestuur weten zich per ingang van 1998 alweer aan het provinciaal toewijzingssysteem te willen onttrekken. Dat bleek wel mogelijk. Maar voor 1996 en 1997 was Binnenmaas de rijksgelden voor de kerk kwijt. Die gelden zullen hun weg vinden naar andere gemeenten.

Voorstel

Het provinciebestuur is inmiddels met een voorstel gekomen. De restauratie van de kerk zou moeten gefinancierd worden uit het bijzonder monumentenpo ‘Impuls kleine gemeenten’ waartoe Provinciale Staten in 1993 besloten hebben. Voorwaarde is wel dat Binnenmaas zich weer aansluit bij het provinciaal toewijzingssysteem, en wel voor een periode van zes jaar. Het provinciebestuur heeft de gemeente gezegd het voorstel verder uit te werken. In Binnenmaas wacht men daar op. “We staan op zich niet afwijzend tegen het idee, maar we willen wel weten wat het inhoudt”, aldus een gemeentewoordvoerder.

De gedupeerde Freeke had het provinciebestuur nog verzocht te kijken of het architectonische erfgoedprogramma van de Europese Unie enig perspectief kon bieden voor Binnenmaas. Voor 1995 heeft dat programma als thema de instandhouding van religieuze gebouwen. Het provinciebestuur antwoordt daarop dat op dit moment nog onvoldoende bekend is wat de mogelijkheden zijn binnen dit programma van kerkrestauraties in Zuid-Holland.

Reageer op dit artikel