nieuws

‘Wijze mensen buigen zich over cijfers Betuwelijn’

bouwbreed Premium

Volgende week zal het ministerie van Verkeer en Waterstaat de namen en de opdracht van de ‘club van wijze mensen’ bekend maken. De groep moet het dossier ‘Betuwelijn’ heropenen en zal zich in ieder geval buigen over het vernietigende rapport van dr. F. Muller van de Erasmus Universiteit dat stelt dat de Betuwelijn verliesgevend is.

Het ministerie wilde nog geen inhoudelijk commentaar geven op de het gisteren in Trouw uitgelekte rapport van de Erasmus Universiteit, waaruit blijkt dat ook het CPB te optimistisch heeft gerekend als het gaat om de rentabiliteit van de Betuwelijn. “Het is juist het beleid van de nieuwe minister om zich eerst te orienteren en een half jaar radiostilte in acht te nemen. Ze heeft toegezegd uiterlijk in maart volgend jaar met een definitieve beslissing te komen.”

De taak voor de club en voor de minister wordt echter steeds moeilijker. Het rapport van de Erasmus Universiteit is vernietigend. Het veegt in feite de vloer aan met alle rapporten die tot nu toe zijn verschenen over de economische rentabiliteit van de goederenspoorlijn. Het belangrijkste onderzoek op dit gebied, waarop ook de Tweede Kamer zich heeft gebaseerd, is afkomstig van Knight Wendling en is nog juichend over exploitatiemogelijkheden van de lijn. Dit onderzoek is voornamelijk gebaseerd op gegevens van het Havenbedrijf en de Nederlandse Spoorwegen.

Op basis van de gegevens van Knight Wendling heeft het CPB weer eigen berekeningen gemaakt. Deze zijn al aanzienlijk minder positief, zij het dat het CPB de lijn nog steeds rendabel acht. De Erasmus Universiteit komt nu tot de conclusie dat aanleg alleen maar tot verlies lijdt: In zowel economisch, sociaal als in milieu-opzicht. Volgens de Rotterdamse Universiteit heeft het CPB ‘een enorme blunder’ begaan. Dit omdat het de opbrengsten van aanvullende investeringen, die de Betuwelijn ten goede komen, wel heeft opgeteld bij de baten, maar de investeringen ervan niet heeft meegerekend bij de lasten.

Zware dobber

Het CPB geeft overigens toe dat zijn onderzoekingen naar de Betuwelijn voor verbetering vatbaar zijn. Het beroept zich er echter op een ‘onduidelijke opdracht’ te hebben gekregen van het ministerie.

De Erasmus Universiteit becijfert de totale investering van de Betuwelijn overigens op f 36,7 miljard (inclusief de noodzakelijke noord- en zuidtak) en adviseert het geld aan andere doelen te besteden. De club van wijze mensen zal dus een zware dobber hebben aan haar taak om nut, noodzaak en wijze van aanleg nog eens bekijken. De wirwar van onderzoeken, die vrijwel allemaal gebaseerd zijn op het veel te positieve basis-onderzoek van Knight-Wendling, heeft immers een bijna onontwarbare kluwe aan gegevens opgeleverd.

Reageer op dit artikel