nieuws

Waarborgfonds Eigen Woningen past regelingen aan: Toch hypotheekgarantie in stadsvernieuwingswijken

bouwbreed

Gemeenten, aangesloten bij het Waarborgfonds Eigen Woningen mogen zelf besluiten welke woningen zij voor een hypotheekgarantie willen uitsluiten. Hiermee komt het Waarborgfonds tegemoet aan bezwaren van met name grote gemeenten die problemen met de garantiestellingen vreesde in vooral stadsvernieuwingsgebieden.

Met ingang van 1 januari moet de nieuwe nationale hypotheekgarantie de al 35 jaar bestaande gemeentegarantie gaan vervangen.

De Nationale Hypotheekgarantie is een initiatief geweest van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen waarin de rijksoverheid met vijftig procent participeert.

De nieuwe garantie wordt afgegeven aan financiers als garantstelling voor woninghypotheken. Daardoor worden kopers met weinig of geen eigen geld en een bescheiden inkomen toch in staat gesteld een woning te kopen. Bovendien levert de garantstelling de koper een half procent lagere hypotheekrente op.

Kan de koper op een gegeven moment niet meer aan zijn verplichtingen voldoen en wordt de woning met verlies verkocht dan zorgt de Nationale Hypotheek Garantie dat de financier toch het volledige verschuldigde bedrag ontvangt.

Enthousiasme

De nationale regeling werd eerder dit jaar bij veel gemeenten met het nodige enthousiasme ontvangen. Deelname aan de nationale hypotheekgarantie is niet verplicht. Desondanks sloot het Waarborgfonds al snel na de introductie vele contracten met gemeenten af.

De organisatie, waarvan het bestuur door vertegenwoordigers van Vereniging Eigen Huis, VNG, VROM en Nederlandse Vereniging van Banken wordt gevormd, ging en gaat er vooralsnog vanuit dat voor het eind van dit jaar tachtig procent van alle gemeenten bij het fonds is aangesloten.

Die verwachting leek evenwel spaak te lopen bij de weifeling die bij de wat grotere gemeenten voor deelname was ontstaan. Immers, de grote steden vreesde problemen met de garantstelling in met name de stadsvernieuwingsgebieden.

Na intensief overleg is nu door het Waarborgfonds Eigen Woningen besloten dat ook woningen in deze gebieden voor een hypotheekgarantie in aanmerking ke komen. Voorwaarde daarbij is echter wel dat er voor de woning geen gemeentelijke sloopplannen bestaan. “De gemeenten”, aldus het fonds in een toelichting, “bepalen dus zelf welke woningen zij willen uitsluiten.”

Brief

Dit besluit, waarmee het fonds de grotere gemeenten over de streep hoopt te trekken, is schriftelijke aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten medegedeeld. In die brief merkt het bestuur op dat verdere wijziging van de normen voor 1995 niet meer mogelijk is. Deze nadrukkelijk geplaatste kanttekening heeft alles te maken met het feit dat het Fonds een begin wil maken met de voorlichting van consumenten, financiers en gemeenten.

Gemeenten ke zich tot 1 december van dit jaar bij de Nationale Hypotheek Garantie aansluiten. Als een gemeente daarmee wacht tot na die datum, ke woningkopers in die plaats na 1 januari 1995 geen beroep meer doen op de garantie omdat het begrip gemeentegarantie-regeling dan is opgeheven.

‘Knieval’

De ‘knieval’ richting de grotere gemeenten is al de tweede die de Stichting Waarborgfonds in korte tijd heeft gemaakt. Immers, al eerder besloot het fonds dat de nieuwe garantieregeling ook kan gaan gelden voor woningen met ingrijpend achterstallig onderhoud.

De kosten daarvan worden meegefinancierd op basis van een bouwkundig rapport. Dit rapport moet door de gemeente, Vereniging Eigen Huis of een andere erkende instantie worden opgesteld. Deze gewijzigde regeling sluit in de visie van het Waarborgfonds beter aan op het lokale volkshuisvestingsbeleid.

Reageer op dit artikel