nieuws

VNI heeft selectie uit EPN gemaakt voor installateurs

bouwbreed

VNI de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven heeft een selectie gemaakt uit de gepresenteerde Energieprestatienormering (EPN), geent op installaties in gebouwen. De installatietechnische voorzieningen gaan deel uitmaken van het nieuwe Bouwbesluit, dat per april wordt uitgebracht en 1 oktober van kracht wordt.

In het huidige Bouwbesluit zijn geen installatietechnische eisen opgenomen. Dat wordt anders bij de energieprestatienormering, die in het nieuwe Bouwbesluit wordt opgenomen. De NNI heeft inmiddels de twee normen opgesteld ter bepaling van de energieprestatie van gebouwen. Dit zijn de NEN 5128 voor zelfstandige woningen en woongebouwen en de NEN 2916 voor utiliteitsgebouwen.

Hieruit nu heeft E.J. Wagenaar, secretaris van de afdeling technologie van VNI te Zoetermeer een selectie gemaakt en toegespitst op de belangen van de de installateur.

Met deze handleiding is de installateur in staat efficient en snel de Energieprestatiecoefficient (EP) van zijn installaties te bepalen en te bezien in hoeverre zij passen binnen de energieprestatienormering van het desbetreffende gebouw.

De EP is het jaarlijks verbruik van de installatie gedeeld door het genormeerd gebruik.

Berekend

De EP dient door de installateur grofweg berekend te worden voor ruimte- en tapwaterverwarming en de ventilatie. Handig is ook het blad van uitvoering, waarin staat aangegeven hoe de energieprestatiecoefficienten (EP’s) zich tot elkaar verhouden. Door het nemen van een bepaalde energiebesparende maatregel, bijvoorbeeld sterk warmte isolerend glas, kan met andere maatregelen worden geschoven. Ook de zonneboiler is hierbij niet vergeten.

Het invoeren van de Energieprestatienormering, maakt het nodig, dat de installateur in een veel eerder stadium bij het bouwproces wordt betrokken, dan nu het geval is.

Reageer op dit artikel