nieuws

Verzekeringsmij maakt gebruik van bodemopslag energie

bouwbreed

Anova Verzekeringen te Amersfoort gaat zijn kantoor, het Phoenix-gebouw , renoveren en uitbreiden. Daarbij overweegt het bedrijf ook gebruik te maken van energieopslag in de bodem.

Het Phoenix-gebouw krijgt een totaal vloeroppervlak van 28.000 m2. Het moet een comfortabele werkplek opleveren voor ongeveer duizend personen. Om een hoog comfortniveau te bereiken is behalve een goede ventilatie en verwarming ook koeling nodig.

In een goed geisoleerd gebouw zoals dit, zorgen interne verwarmingsbronnen zoals verlichting, de vele computers en de mensen zelf, voor een aanzienlijke temperatuurstijging, die indien gewenst geneutraliseerd moet ke worden.

Energieopslag

Daarom overweegt Anova ernstig om energie-opslag in de bodem toe te passen, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp. Het een en ander hangt nog af van subsidieverlening.

Het systeem voorziet derhalve in opslag van energie in een koude en warme bron, om deze te gebruiken voor koelen en verwarmen.

Het systeem werkt volgens een betrekkelijk eenvoudig principe. Uit de koude bron wordt ’s zomers grondwater van 8 a 9 gr. C opgepompt voor koeling van het gebouw. Na een warmtewisselaar gepasseerd te zijn is het koele water door de warmte in het gebouw opgewarmd tot 17 a 18 gr. C. Dit verwarmde water wordt geinjecteerd in de warme bron.

‘s-Winters vindt een omgekeerd proces plaats. Dan wordt het water van de warme bron naar de warmtepomp geleid. Deze onttrekt de warmte aan het grondwater en ‘pompt’ het water op tot een temperatuur van 35 a 45 gr. C. Deze warmte wordt gebruikt voor de verwarming van het gebouw. Het als gevolg daarvan afgekoelde water wordt bij het bereiken van de ongeveer 8 gr. C weer opgeslagen in de koude bron voor de zomer.

Onderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen, dat opslag van koude en warmte in het water een besparing oplevert van 44% op het energieverbruik. Dit ten opzichte van conventionele vergelijkbare installaties.

Uitgedrukt in het verbruik van fossiele brandstof is de besparing ruim 140.000 m3 aardgasequivalent per jaar. De CO2-reductie als gevolg van de besparing bedraagt dan 262.000 kg per jaar. De energieopslag in de bodem gaat plaatsvinden op een diepte van 170-240 meter. De geschiktheid van de bodem hiervoor is op deze diepte aangetoond door een proefboring, die de afgelopen zomer is uitgevoerd. De Provincie Utrecht heeft inmiddels bepaald, dat de opslag voldoet aan de criteria van de Provincie.

Investering

Met het po is een investering gemoeid van – 1,9 miljoen. Dit is slechts een gedeelte van de totale installatiekosten. Afhankelijk van de verlening van de subsidie worden de extra investeringskosten in zes tot tien jaar terugverdiend.

De ontwikkeling en realisatie van het po is in handen van Situs BV te Utrecht. DWA Installatie- en energieadvies te Bodegraven ontwerpt het systeem van energieopslag en warmtepomp. Dat gebeurt in samenwerking met Raadgevend Ingenieursbureau Schreuder in Maarssen, die de gebouweninstallaties ontwerpt.

’s Zomers wordt koud water gebruikt voor koeling en ’s winters wordt het verwarmde water met behulp van de warmtepomp gebruikt voor verwarming van het gebouw.

Reageer op dit artikel