nieuws

Verpaupering binnensteden door komst van ‘GDV’

bouwbreed Premium

Binnensteden in Nederland dreigen verder te verpauperen als de groei van de grote winkelgebieden ‘GDV’ buiten de stad te snel plaats vindt. Om deze verpaupering tegen te gaan, zijn investeringen in de binnensteden noodzakelijk.

Dit zei de voorzitter van de NVM-sectie bedrijfsonroerendgoed, D. van Kampen, tijdens een themamidddag van de bedrijfsmakelaars van de NVM in Rotterdam.

Sinds de zomer van 1993 kan de grootschalige detailhandel zich makkelijker vestigen in winkelgebieden buiten de stad. Dat heeft een grote invloed op de woon-, werk-, winkel- en recreatiemogelijkheden van de binnenstad. Het weg vallen van de winkelfunctie leidt tot verwaarlozing, leegstand en vervlakking van het aanbod. Hierdoor zal de vraag naar woningen in binnensteden afnemen. De lokale woningvooraad komt hierdoor onder druk te staan. Dit leidt tot een onevenwichtige samenstelling van de lokale woningmarkt.

“Gemeenten moeten daarom bij de invulling van het vestigingsbeleid voor de grote detailhandel ‘GDV’ tegelijkertijd een markt conform investeren in de binnenstad”, aldus Van Kampen. “De opbouw van de winkelvoorraad aan de rand van stad en in de binnenstad moet goed op elkaar worden afgestemd. Door samenwerking tussen winkeliers, gemeenten, beleggers en makelaars moet een goed management van de winkelvoorraad mogelijk zijn”.

Gebakken lucht

Het sombere beeld van de NVM-voorman wordt vurig bestreden door P. Verveen, algemeen directeur Halfords Nederland en belast met het vastgoedbeleid bij Macintosh. Zijn winkelconcern Macintosh vindt grote winkels in de periferie juist in het belang van de consument, “zij hebben minder tijd en ke sneller winkelen. Het bespaart juist tijd”. Verveen vindt de verhalen van de tegenstanders maar gebakken lucht. “Er zijn geen aarzelingen om in de binnensteden te investeren. Deze zijn nog nooit zo hoog geweest.”

Van een verarming van een binnenstad is geen sprake. In de optiek van Verveen kan een gemeentebestuur nu juist een ‘planologische opschoning’ doorvoeren. Zo zijn in Rotterdam de woningzaken verbannen naar de buitenwijk Alexanderpolder. De vrijgekomen ruimte wordt nu gebruikt om in de Maasstad een ondergronds winkelcentrum te bouwen van bijna een half miljard gulden. “Er ontstaat dan ruimte voor winkels die gezellig en recreatief winkelen mogelijk maakt. Dat de stad dus leegloopt is echt onzin”, aldus Verveen.

Reageer op dit artikel