nieuws

Utrecht stort zich op realiseren van werkgelegenheid

bouwbreed

Het Utrechtse college van B en W gaan zich de komende vier jaar extra inzetten voor het creeren van meer werkgelegenheid. Daartoe is een Actieplan Werkgelegenheid opgesteld. Via een offensieve, integrale inzet van middelen, ideeen en organisaties maar vooral ook een betere afstemming van vraag naar en aanbod van arbeid wil het college dat de kansen voor grote groepen mensen op de arbeidsmarkt vergroten.

Zo willen B en W onder andere bij de realisering van de Vinex-woningbouwlocatie Leidse Rijn en het Utrecht City Po (UCP) langdurig werklozen inzetten.

Reageer op dit artikel