nieuws

Uitkeringen watersnood grotendeels toegekend

bouwbreed Premium

De uitkeringen aan bedrijven met schadeclaims naar aanleiding van de watersnoodramp vorig najaar in Limburg zijn grotendeels toegekend. Bijna 1250 bedrijven kregen een deel van de in totaal – 36,2 miljoen die voor schade aan gebouwen en dergelijke beschikbaar is.

De totale schade was berekend op – 61,5 miljoen. Het speciale fonds dat uitkeringen deed in gevallen van inkomstenverlies en problemen met investeringen, gaf daarnaast nog eens – 6,7 miljoen aan het bedrijfsleven. Vooral de horeca was zwaar getroffen in Limburg. Ruim 70 procent van de schadeclaims was afkomstig uit noord-Limburg, 20 procent uit midden-Limburg en slechts 10 procent uit zuid-Limburg.

De verklaring van Van Zeil hiervoor was dat met name de binnensteden van Venlo en Arcen zwaar waren getroffen en dat in noord-Limburg meer bedrijven direct langs de Maas zijn gevestigd. Een bedrijf kreeg zelfs een uitkering van meer dan een miljoen gulden. Er blijft geen geld over.

“Dat komt doordat we bij aanvragen bij het ministerie uitgegaan zijn van reele schade en reele vergoedingen. Er zijn ook nauwelijks malafide claims ingediend”, aldus Van Zeil. Grotere aandacht voor de psychische problemen van de slachtoffers bij een ramp als deze noemt Van Zeil een van de lessen die kan worden getrokken uit de afwikkeling na de watersnoodramp. Daarnaast zou een fonds wenselijk zijn waarmee snelle taxaties van de schade ke worden betaald. Daarvoor denkt Van Zeil een reserve van een tot twee miljoen gulden nodig te hebben.

De stichting zal bij de minister van Economische Zaken ervoor pleiten het bedrijfsleven in het rampenfonds op te nemen. Verder is de stichting voorstander van een betaalbare verzekering voor rampen en dringt zij aan op snelle beslissingen met betrekking tot preventie.

NVOB

De aannemerij in het Zuiden profiteert overigens nauwelijks van de vergoedingen. Een woordvoerder van het NVOB-gewest Mijnstreek laat weten dat het merendeel van de schade betrekking had op interieur en omzetderving van met name de horeca. Wel zijn er afwerkbedrijven (schilders, stukadoors) die wat extra werk hebben als gevolg van de ramp. “Van een echte werkgelegenheidsimpuls voor de NVOB-bedrijven is echter geen sprake”, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel