nieuws

Uitbreiding warmtekracht- koppeling weer mogelijk

bouwbreed Premium

De uitbreiding van toepassing van warmte/kracht-koppeling is volgens EnergieNed en Sep weer mogelijk. Dertig nieuwbouwpoen voor de gecombineerde produktie van elektriciteit en warmte (WKK) met een gezamenlijk vermogen van ruim 2200 MW ke doorgaan.

Zes geplande WKK-poen met een totaal vermogen van ongeveer 1525 MW ke worden aangepast. Een aantal poen komt echter niet in aanmerking. Dit zijn volgens EnergieNed (Vereniging van Energiedistributiebedrijven in Nederland) en de Sep (NV Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven), aanbevelingen gedaan door een onafhankelijke derde op grond van een onderzoek.

Een bezinningsperiode van de elektriciteitsbedrijven van acht maanden was nodig, omdat overcapaciteit in de elektriciteitsproduktie dreigde. EnergieNed en Sep hebben de aanbevelingen overgenomen. Er zijn maatregelen genomen om toekomstige overcapaciteit te voorkomen. Verder zijn er afspraken gemaakt over een Landelijk Basis Tarief (LBT) voor elektriciteit en het invoeren van contracten voor levering en afname van elektriciteit. Beide maatregelen gaan in per 1 januari volgend jaar.

Bezinning

Alle poen die in de bezinningsperiode van 1 februari tot 1 oktober dit jaar, zijn onderzocht en waarvan is vastgesteld, dat ze niet behoren tot de poen die worden geaccepteerd, komen voor rekening van de eigenaar. Dat geldt ook voor de poen die na 1 oktober worden ontwikkeld.

Het onderzoek is gedaan door mevrouw drs. M. Epema-Brugman, oud voorzitter van de Algemene Energie Raad . Zij heeft de inventarisatie gedaan samen met P.A.M. Berdowski, management-consultant bij Krekel Van der Woerd Wouterse BV.

Dertig procent van de poen waren volgens het onderzoek op 1 februari, het begin van de bezinningsperiode, in een zodanig vergevorderd stadium, dat is aanbevolen om er mee door te gaan. Dat zijn derhalve de eerder vermelde dertig poen.

Aangepast

Volgens het advies ke de volgende poen worden aangepast: GV16 te Den Haag, SW1 bij DSM te Geleen, FG2 te Rotterdam, Frima te Harlingen, Dow te Terneuzen en Delesto in Delfzijl. Het geplande vermogen hiervan bedraagt 1525 MW.

Uitstel

De wijziging van de oorspronkelijke plannen betreft zowel uitstel met enige jaren van de in bedrijfsname, als de fasering en vermindering van de grootte van poen. Met de partijen die bij deze zes poen zijn betrokken zal binnenkort worden overlegd. Mevrouw Epema zal, bijgestaan door de heer Berdowski , namens de elektriciteitssector optreden.

Uit het onderzoek is tevens gebleken, dat voor ongeveer 900 MW van nieuw te bouwen poen op 1 februari dit jaar nog geen bindende verplichtingen zijn aangegaan. Die gaan derhalve niet gesubsidieerd door. Deze 900MW omvattende poen behelzen 300MW warmte-kracht-koppeling.

Reageer op dit artikel