nieuws

Tweede Kamer repareert btw-lek bij bouwkavels

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer staat achter een reparatie van de btw-heffing op bouwkavels. Woordvoerders van de regeringsfracties en het CDA stemden in met het wetsvoorstel.

Als staatssecretaris Vermeend (Financien) dit ook door de Eerste Kamer loodst, wordt nog in de loop van dit jaar het btw-lek gedicht dat was ontstaan door een uitspraak van de Hoge Raad in 1990.

Het arrest heeft inmiddels geleid tot circa 100 procedures van gemeenten die via de rechter proberen btw op bouwkavels terug te vorderen van de Staat. De gemeenten worden op hun beurt weer geconfronteerd met duizenden zaken van burgers die btw terugeisen op bouwkavels die zij van de gemeente hebben gekocht.

Arrest Hoge Raad

Niet bekend

In het bewuste Sint-Oedenrode-arrest bepaalde de Hoge Raad dat geen btw mag worden geheven over bouwkavels als er aan de grond geen bewerkingen hebben plaatsgevonden.

Een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft de euforie bij de kopers van maagdelijke kavels enigszins gedempt: een aftakking van het hoofdriool naar een kavel betekent al dat er wel btw mag worden geheven. Egaliseren van grond daarentegen zou weer niet ver genoeg gaan. De reparatiewet maak het mogelijk in bijna alle gevallen weer btw op bouwkavels te heffen.

Bewerkingen aan de grond, of “gemeenschapsvoorzieningen” in de omgeving van de kavel, dan wel een bouwvergunning zijn voldoende om btw over de kavelprijs te berekenen. Je hoeft maar een struikje te verwijderen omdat een weg wordt aangelegd, zo wordt dat populair gezegd opgevat.

De reparatiewet wordt van kracht als die in het Staatsblad wordt geplaatst. Lopende procedures bij de rechter worden derhalve nog beoordeeld naar het oude recht. In een procedure (Markelo-Wansum) heeft de rechter inmiddels bepaald dat de Staat over de brug moet komen met ten onrechte geheven btw.

De landsadvocaat is van deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Uiteindelijk is het de Hoge raad die hierover opnieuw definitief uitspraak doet. “De Staat zal zich bij de uitspraak van de rechter neerleggen”, zo zegde Vermeend de Kamer toe.

Europese Hof

Een definitieve uitspraak kan nog lang op zich laten wachten. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft namelijk het Europese Hof van Justitie in Luxemburg enkele specifieke gevallen voorgelegd. Het Europese Hof bekijkt of de btw-heffing strookt met de uitleg van de zesde Europese btw-richtlijn.

Vermeend zette zich af tegen een mogelijke interventie door de Europese Commissie. “De btw-richtlijn geeft Nederland ruime bevoegdheden om de zaak nationaal te regelen”, aldus Vermeend. Bij de btw staat de nationale soevereiniteit van de lidstaten voorop.

De aanleiding voor deze oprisping vormt de “inbreukprocedure”‘ die 169 gemeenten tegen het overheidsbeleid met betrekking tot de btw op bouwkavels startten bij de Europese Commissie. Vanuit de Kamer werd er op aangedrongen niet elke burger die naar de rechter stapt volledig te laten uitprocederen.

Zodra de hoogste nationale rechter enkele duidelijke uitspraken heeft gedaan, moet de staatssecretaris van de Kamer heldere praktijkregels uitvaardigen, zodat de duizenden kopers van bouwkavels die nu procederen weten waaraan zij toe zijn.

Reageer op dit artikel