nieuws

Tommel ziet maken van Vinex-afspraken als belangrijke missie

bouwbreed Premium

Het afzwakken van bouwregels maar vooral ook het afsluiten van Vinex-uitvoeringsconvenanten met de stadsgewesten. Dat zijn de twee belangrijkste zaken waarmee staatssecretaris Dick Tommel zich als coordinerend bewindsman wil gaan bezighouden. Verder ‘eist’ hij een hoger rendement van de leerlingwerkplaatsen.

Tommel schrijft dit in de ‘Stand van zaken beleidsbrief gecoordineerd bouwbeleid’ die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doel van de brief is de Kamer te informeren over zijn voornemens over de beleidsbrief van het vorige kabinet.

Uit Tommel’s brief blijkt dat het beleid zoals dat nog door Alders min of meer in de steigers is gezet op hoofdlijnen wordt gehandhaafd. Slechts op details wordt door de nieuwe ‘coordinerend bouwbewindsman’ hiervan afgeweken.

Zo is Tommel naast een pleitbezorger van een deregulering van de bouwregels tevens een voorstander van het bevorderen van duurzaam bouwen. Hij wil dan bekijken in hoeverre de regelgeving hierover in het bouwbesluit kan worden opgenomen. Verder zal het Duurzaam Bouwen worden bevorderd door het maken van werkafspraken met de Vinex-partners.

De inzet van de coordinerend bewindsman zal zich echter, zo laat Vrom weten, vooral richten op het afsluiten van de Vinex-uitvoeringscontracten rond het verstedelijkingsbeleid 1995-2005.

Om een en ander te stimuleren wordt er volgens de bewindsman binnen Vrom momenteel gewerkt aan een programma waarin kennis en ervaring van publieke en private partijen kan worden uitgewisseld.

Rijksbijdrage

Tommel wil tevens in overleg met de bouwsector het rendement van leerlingbouwplaatsen verhogen. Daarbij pleit de bewindsman voor een onderzoek naar de mogelijkheden. Dat Tommel het rendement duidelijk wil opschroeven blijkt wel uit het feit dat hij in de brief aan de Kamer de mogelijkheid om de rijksbijdrage voor instroom en scholing anders in te zetten, niet uitsluit.

Succes

Een succes noemt Tommel de werkzaamheden van de stuurgroep die is belast met het tegengaan van produktieschommelingen binnen het jaar in de grond-, weg-, en waterbouwkundige werken. De voorlopige uitkomsten van een onderzoek van deze stuurgroep hebben inmiddels geleid tot het schrappen van het verbod asfalt tussen 1 november en 1 maart te storten.

Net zo als bij deze werkzaamheden werkt Tommel mee aan een inventarisatie van soortgelijke problemen in de burgelijke en utiliteitsbouw .

Reageer op dit artikel