nieuws

Techniek moet zorgen voor balans in maatschappij

bouwbreed

A.C. van Rij van Rijkswaterstaat vraagt zich in zijn voordracht af of het beleidsvoornemen om Nederland met een hogesnelheidslijn op het Europese spoorwegnet aan te sluiten wel in balans is te brengen met de effecten op lokaal niveau.

De balans dreigt door een technocratische benadering door te slaan naar de techniek zonder rekening te houden met maatschappelijk wensen. Formuleren van het doel van een hogesnelheidslijn als het verbeteren van de bereikbaarheid van de randstad per spoor, draagt bij aan het evenwicht.

Er moet echter ook een optimum worden gevonden tussen de verbetering van de bereikbaarheid, de kosten en de effecten voor de omgeving. Een dergelijk optimum ziet Bos in het huidige kabinetsvoorstel voor de HSL. Het handhaven van het evenwicht bij de verdere procedure zal afhangen van de extra wensen van de maatschappij.

De bijdrage van de techniek in het vinden van creatieve oplossingen voor de problemen langs het trace is echter onmisbaar voor behoud van de gewenste balans tussen techniek en maatschappij.

Reageer op dit artikel