nieuws

Stichting Recycling VKG opgericht

bouwbreed

De leden van de Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG) zijn tijdens een algemene ledenvergadering akkoord gegaan met de oprichting van een stichting Recycling VKG. De oprichtingsvergadering heeft dinsdagavond plaatsgevonden. De stichting gaat een gesloten recyclingsysteem opzetten voor kunststof ramen, deuren en kozijnen. Als startdatum van het systeem wordt gedacht aan 1 juli 1995. Voor die tijd moet de stichting concrete afspraken maken met inzamel- en verwerkingsbedrijven en moet in overleg met VROM de financiele basis voor het systeem worden verzorgd. Aan het ministerie wordt gevraagd een verwijderingsbijdrage voor kunststof gevelelementen en profielen algemeen bindend te verklaren.

Daardoor kan het opzetten van het recyclingsysteem door de hele kunststof kozijnen industrie worden gefinancierd. De hoogte van de verwijderingsbijdrage ligt naar schatting op ruim een half procent van de prijs van de gevelelementen.

Voor het afvoeren en verwerken van oude kozijnen gaat de stichting aan de eigenaar een vergoeding in rekening brengen zo hoog als de huidige afvoer- en stortkosten. Tegelijkertijd moet volgens de stichting de overheid andere toepassingen van oude kunststof kozijnen dan recycling ontmoedigen of verbieden.

Reageer op dit artikel