nieuws

Stadsprovincie Amsterdam te weinig slagvaardig

bouwbreed Premium

De commissaris van de Koningin in Noord-Holland, J. van Kemenade, vreest dat het de nieuwe stadsprovincie Amsterdam zal ontbreken aan slagvaardigheid. De drie discussierapporten die de voorloper van de stadsprovincie, het ROA, heeft geproduceerd over de toekomstige taken en bevoegdheden noemt Van Kemenade “teleurstellend”.

Uit de stukken van het ROA valt de ambitie van slagvaardigheid en kracht wel te lezen, maar de uitwerking laat veel te wensen over, vindt Van Kemenade. Volgens hem komt het in de praktijk neer op handhaving van de huidige situatie, met als bijkomend nadeel dat de slagvaardigheid van het bestuur zal afnemen, omdat met de opdeling van Amsterdam het aantal zelfstandige gemeenten binnen de stadsprovincie toeneemt.

De commissaris vindt dat er een te zware wissel wordt getrokken op de samenwerking tussen de gemeenten onderling, terwijl nu juist is gebleken dat die niet toereikend is als het gaat om de aanpak van typische grote-stadsproblemen.

Reageer op dit artikel