nieuws

Soberder renovatie van flatcomplexen Ridderkerk

bouwbreed

Patrimoniums Woningstichting in Ridderkerk heeft een nieuw principe-plan gemaakt voor de renovatie van drie flatgebouwen aan de Spuistraat in Bolnes.

De gemeente staat positief tegenover de voorgenomen aanpak en is bereid het bestemmingsplan aan te passen, teneinde de werkzaamheden te ke laten uitvoeren.

Begin vorig jaar ging een eerder renovatieplan niet door in verband met de tegenvallende bouwkosten ten opzichte van de architectenbegroting en de eveneens tegenvallende vraag naar dure penthouses in de huursector. Daarbij kwamen nog 150 bezwaarschriften tegen het bouwplan.

De al lopende procedure voor uitvoering van het bouwplan werden stopgezet. De corporatie heeft vervolgens gewerkt aan een nieuwe opzet. Het thans ingediende plan wijkt op belangrijke onderdelen van het eerdere plan af. Zo worden er geen garages (voor de penthouses) gebouwd, worden de kopgevels in een vereenvoudigde versie uitgevoerd (zo gaat de in eerste instantie geplande uitbreiding van balkons voor bewoners van de woningen op de kopgevels niet door), krijgen de penthouses een soberder uitvoering (ze worden onder meer voorzien van open galerijen) en de entreepartij krijgt een eenvoudiger beeld.

Volgens B en W van Ridderkerk “betekent de uitvoering van het plan, ondanks de aangebrachte versoberingen, toch een kwalitatieve oppepper voor de drie flatgebouwen”.

Reageer op dit artikel