nieuws

Samenwerking tussen AMF en Het Oosten

bouwbreed

Woningbouwvereniging Het Oosten en de NV Amsterdams Monumentenfonds (AMF) gaan samenwerken bij de herbestemming van monumentale gebouwen in de hoofdstad.

De samenwerking heeft vooral betrekking op poen waarin een mengvorm van wonen en werken kan worden gerealiseerd. Beide organisaties gaan op zoek naar incourante, beeldbepalende gebouwen in Amsterdam om het doel van de samenwerking te verwezenlijken. Ze denken bijvoorbeeld aan de graansilo aan de IJ-oever, die een gemengde bestemming moet krijgen.

Het AMF wil zijn jaarlijkse investeringsniveau van de huidige f 5 miljoen verhogen tot f 8 miljoen door middel van een nieuwe aandelenemissie. Woningbouwvereniging Het Oosten heeft een financieel belang genomen in het AMF. De poen die tot nu toe door Het Oosten en het AMF werden uitgevoerd hadden betrekking op beeldbepalende monumenten die of een woonbestemming of een bedrijfsmatige bestemming kregen. Beide organisaties werden in de praktijk echter geconfronteerd met de behoefte aan mengvormen van wonen en werken, maar misten de deskundigheid hiervoor.

Het AMF, dat twee jaar geleden werd opgericht, heeft vorig jaar bijvoorbeeld de herbestemming van de Gerardus Majellakerk in het stadsdeel Zeeburg afgerond. Daarin zijn nu diverse organisaties gehuisvest. Als de de contacten met Het Oosten toen al hadden bestaan, was in deze kerk volgens AMF-directeur ir. M.A. de Boer zeker plaats gemaakt voor een woonfunctie.

Woningbouwvereniging Het Oosten heeft zijn ervaring onder andere opgedaan bij de verbouwing van de voormalige paviljoens op het Wilhelmina Gasthuisterrein.

Reageer op dit artikel