nieuws

Samenwerking arbeidsvoorziening en bedrijfsvereniging Bouw: werkloosheid integraal benaderen

bouwbreed Premium

De bedrijfstak bouw wil het voortouw nemen in het verbeteren van het ‘huidige ongecoordineerde arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid’. De stichting Bouw-Vak-Werk heeft hiervoor een ‘bouwmodel’ ontwikkeld. De taken van Arbeidsvoorziening, de bedrijfsvereniging bouw en Bouw-Vak-Werk zijn hierin beter op elkaar afgestemd.

Voorzitter C. de Fouw van de stichting Bouw-Vak-Werk zei dit gisteren in Maarssen. De stichting hield hier het symposium ‘Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid’.

Bouw-Vak-Werk is sinds enige tijd nauw betrokken bij experimenten in vier RBA-regio’s (Regionaal bestuur Arbeidsvoorziening) om de samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en de arbeidsbureaus te verbeteren. Het (weer) aan de slag krijgen van werkzoekenden op een zo efficient mogelijke manier staat hier centraal. Ook zijn er verschillende rapporten over de beoogde samenwerking verschenen. Zo heeft de Sociaal Economische Raad onlangs een advies uitgebracht over de overgang van een landelijke naar een regionale uitvoering van de werknemersverzekeringen.

Experimenten

Het kan allemaal beter, zo bleek op het symposium. De experimenten, waarbij bedrijfsverenigingen en arbeidsbureaus gezamenlijk een dossier per werkzoekende hanteren en zich via een gezamenlijk loket naar buiten presenteren, laten volgens De Fouw de nodige knelpunten zien. Zo worden ze gekenmerkt door het ontbreken van een duidelijke eindverantwoordelijkheid, waardoor een effectieve aanpak wordt belemmerd. Ook de informatie-overdracht tussen de partners verloopt moeizaam. Tot slot is er volgens De Fouw onvoldoende menskracht beschikbaar op de arbeidsbureaus en staan de voordelen van samenwerking de betrokkenen niet altijd helder voor ogen. Het wordt tijd, aldus De Fouw, dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het ongecoordineerde beleid op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Doublures

Het ‘bouwmodel’, dat Bouw-Vak-Werk hiertoe wil invoeren, moet de doublures in activiteiten van beide organisaties tegengaan. Daarnaast moet er gebruik gemaakt worden van elkaars sterke kanten en moet het aan de slag krijgen van werkzoekenden centraal staan. Concreet betekent dit dat een gezamenlijke intake van werkzoekenden moet plaatsvinden. Een loket moet tot een gestroomlijnd herintredingsproces leiden. Daarnaast moet er een uniform dossier komen en een effectieve informatie-uitwisseling tussen Arbeidsvoorziening, de sociale zekerheidsinstanties en de sociale dienst. Tenslotte zou de bedrijfsvereniging, onder de vlag van arbeidsvoorziening, meer middelen in moeten zetten. Volgens het bouwmodel moet gedacht worden aan ondersteuning van arbeidsvoorziening met name wanneer de werkloosheid bij het naderen van de winter toeneemt. Ook zou er rechtstreekse informatie-uitwisseling over het sollicitatiegedrag van werklozen moeten plaatsvinden om de werkhervatting te stimuleren.

Herintegratie

De Fouw zei er van overtuigd te zijn dat invoering van dit model de herintegratie van werklozen aanzienlijk zal verbeteren. “Een ontwikkeling die helemaal aansluit bij het volumebeleid van de sociale zekerheidsinstanties”. aldus de Bouw-Vak-Werk-voorzitter.

Reageer op dit artikel