nieuws

Saksen zoekt oplossing aanpak DDR-woningen

bouwbreed Premium

Het landsbestuur van de Duitse deelstaat Saksen moet een oplossing zien te vinden voor de aanpak van de pakweg 568.000 woningen die ten tijde van de DDR werden gebouwd. Deze aanpak bestaat niet alleen uit de renovatie van de woningen, maar ook uit het bouwen van voorzieningen als creches, scholen en winkels. De architecten van deze nieuwbouwwijken namen dergelijke voorzieningen wel op in hun plannen maar konden die door staatstoedoen niet realiseren. Mede daardoor neemt de leefbaarheid in deze wijken fors af.

Staatssecretaris dr. A. Buttolo voor binnenlandse zaken van Saksen legde tijdens de Europese Bouwdagen in Leipzig uit dat hij vooral van buitenlandse bedrijven oplossingen verwacht voor de verbetering van de vroegere nieuwbouwwoningen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de renovatie van balkons. In nogal wat gevallen blijkt de bouwkundige toestand van de verankeringen dermate slecht te zijn dat er een direct afbreekgevaar dreigt. Vooralsnog worden met het blokkeren van balkondeuren en het weghalen van balkons eventuele problemen voorkomen.

Buttolo hoopt dat bijvoorbeeld buitenlandse (bouw)bedrijven een goedkope maar doeltreffende oplossing aanbieden voor de aanpak van de balkons. Saksen kan voor dergelijke maatregelen vanaf 1995 geen overheidssubsidies meer verstrekken. Gedeeltelijk hoopt het landsbestuur voor dat probleem zelf een oplossing te vinden en vestigt voor het andere deel de hoop op de particuliere sector.

In 1993 wees Saksen tien voorbeeldgebieden aan voor de aanpak van de na-oorlogse voorraad die dit jaar met overheidssteun in uitvoering kwam. Medewerker E. Scholz van het Saksische ministerie van binnenlandse zaken legde tijdens de Europese Bouwdagen uit dat nieuwbouw in deze plannen een belangrijke rol speelt.

Zo gaan open gebleven plekken op aan de bouw van vervangende woonruimte en aan accommodatie voor handel en nijverheid. Met deze nieuwbouw wil Saksen vooral de koopsector tegemoet komen. Momenteel beschikt om en nabij 20 procent van de Saksische huishoudens over een gekochte woning. Het ligt in de bedoeling dat percentage tot meer dan 50 te verhogen.

Uitvoering van het woningbouwprogramma vereist volgens Scholz een ruime inzet van particuliere gelden. Aan de zijde van de investeerders bestaat vooralsnog voldoende belangstelling. De overheid wil de eigen middelen vooral besteden aan het financieren van de onrendabele kosten.

Monumenten

De omvang van het publieke budget zorgt er evenwel voor dat de Saksische staat slechts 20 procent van de noodzakelijke bouwmaatregelen kan subsidieren. Te denken valt hier bijvoorbeeld ook aan het behoud van monumenten.

Onder bewind van de DDR telde Saksen zo’n 20.000 geregistreerde monumenten. Buttolo merkte hierbij op dat gebouwen uit de tijd van Duitslands eerste industrialisatie niet onder deze categorie vielen. Saksen wil de panden uit de zogeheten Grunderzeit wel onder monumentenzorg brengen. Het aantal te behouden objecten stijgt daardoor tot meer dan 100.000. Hier laat zich echter het nuttige goed met het aangename verenigen omdat de opgeknapte gebouwen voor een deel een zakelijke en gedeeltelijk een woonfunctie ke vervullen. Ook in 1995 wil Saksen daarvoor gelden reserveren.

Reageer op dit artikel