nieuws

Rockwool ten voorbeeld in landelijke actie

bouwbreed

Het ministerie van VROM gaat binnenkort met een landelijke voorlichtingscampagne beginnen over ‘ondernemend milieubeleid’. Daaronder valt een advertentiecampagne. Hierbij wordt volgens Rockwool het bedrijf Rockwool Lapinus BV te Roermond als eerste in deze campagne als voorbeeld gesteld voor Nederland. Er zijn volgens Rockwool nog twee bedrijven die zullen worden vermeld als voorbeeldbedrijven. De laatste zes jaar heeft Rockwool f 140 miljoen geinvesteerd in technische maatregelen ter vermindering van de belasting van het milieu door emissies bij de produktie van steenwol. Bovendien worden de produkten gemaakt onder ISO-certificaat. In de jaren tachtig heeft Rockwool een milieuzorgsysteem ingevoerd.

De milieugroep grijpt in als er iets mis dreigt te gaan met de emissies of een andere vorm van milieuverontreiniging dreigt. De uitstoot van stofdeeltjes zwavelwaterstof en zwaveldioxide is gedaald tot beneden het wettelijk maximum.

Reageer op dit artikel