nieuws

Rijnmond wil HSL ondergronds

bouwbreed

De hogesnelheidslijn ten noorden van Rotterdam moet ondergronds. Dit standpunt heeft de regioraad in het Rijnmondgebied woensdagochtend ingenomen. In tegenstelling tot andere gemeenten langs de route naar Amsterdam, die ook aandringen op een tunnel, denkt de raad dat een ondergrondse snelle treinverbinding ten noorden van Rotterdam wel eens goedkoper zou ke zijn dan bovengrondse rails.

In het gebied staan 53.000 woningen op stapel. De prijs van de grond is daardoor nu al gestegen. De kosten van een tunnel ke nog enigszins worden terugverdiend door er woningen en winkels bovenop te bouwen. Bij een trace boven de grond valt niets terug te verdienen. Een tunnel heeft als tweede voordeel dat er minder bezwaren en tijdverlies te verwachten zijn

Reageer op dit artikel