nieuws

PvdA bepleit verbod op oplosmiddelen

bouwbreed Premium

De Tweede Kamerfractie van de PvdA dringt bij minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan op het instellen van een wettelijk verbod op gebruik van oplosmiddelhoudende verfprodukten in het binnenwerk. Ook zou er een verbod moeten komen op toepassing van produkten met een hoog gehalte aan oplosmiddelen als er oplosmiddelarme alternatieven zijn.

Dit blijkt uit schriftelijke vragen aan de bewindsman van het PvdA-Kamerlid R. Vreeman. Hij reageert daarmee op de golf publiciteit in de afgelopen week over de problemen rond het werken met oplosmiddelhoudende produkten.

Volgens Vreeman krijgen veel mensen die met oplosmiddelen werken (onder meer schilders) na verloop van tijd last van klachten. Hij noemt in dat verband “vroegtijdige psychische ouderdomsverschijnselen”. Dat staat beter bekend onder het begrip Organo Psycho Syndroom (OPS).

Een probleem is echter dat dit syndroom niet wordt erkend als beroepsziekte. Volgens Vreeman “omdat wetenschappelijk het verband tussen chronische blootstelling aan oplosmiddelen en OPS namelijk (nog) niet is aangetoond”.

Het Kamerlid vindt dat in geval van twijfel “de gezondheid van de werknemers op de eerste plaats zou moeten staan”. Daarom wil hij dat OPS erkend wordt als beroepsziekte. In ieder geval moeten volgens hem de slachtoffers van OPS geregistreerd worden zodat erkenning van OPS als erkenning van het syndroom als beroepsziekte in de toekomst mogelijk is.

Voorkomen

Vreeman wijst er met nadruk op dat tegenwoordig gelukkig op velerlei gebied oplosmiddelarme- en vrije produkten beschikbaar zijn. Het gebruik van die alternatieven moet naar zijn mening worden gestimuleerd. Daardoor kan OPS worden voorkomen.

Met het oog daarop bepleit hij een verbod op het werken met oplosmiddelhoudende verfprodukten en produkten met een hoog gehalte aan oplosmiddelen.

Ook zouden werknemers volgens hem beter op de hoogte moeten zijn van de risico’s die ze lopen. In dat verband spreekt hij zich uit voor “vaststelling van meer en betere MAC-waarden, daarbij rekening houdend met de arbeidsomstandigheden, waaronder het werken met combinaties van stoffen”.

Reageer op dit artikel