nieuws

Publikatie nr. 35

bouwbreed Premium

De commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw, ingesteld door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Staat der Nederlanden heeft de loon- en materiaalindices voor de maand juli 1994 ten behoeve van de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU-1991) vastgesteld.

De indices zijn – te zamen met de vanaf juli 1993 gepubliceerde indices – in onderstaande tabel weergegeven.

Loon-en materiaalindices RWU 1991 Juni 1991 = 100

Volgnr. Maand Loonindex Materiaalindex

(Ln) (Mn)

26 Juli 1993 104,1 105,7 27 Augustus 1993 104,2 105,7 28 September 1993 104,2 105,6 29 Oktober 1993 104,2 105,4 30 November 1993 104,2 105,5 31 December 1993 104,2 105,6 32 Januari 1994 105,5 106,1 33 Februari 1994 105,5 106,1 34 Maart 1994 105,5 106,3 35 April 1994 104,8 106,9 36 Mei 1994 104,5 107,0 37 Juni 1994 104,5 107,0 38 Juli 1994 104,2 107,3

Indices voor werken die zijn aanbesteed op of na 1 januari 1994 Januari 1994 = 100 32 Januari 1994 100,0 100,0 33 Februari 1994 100,0 100,0 34 Maart 1994 100,0 100,2 35 April 1994 99,3 100,7 36 Mei 1994 99,0 100,8 37 Juni 1994 99,0 100,8 38 Juli 1994 98,8 101,1

Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw Postbus 30435 2500 GK ‘s-Gravenhage tel. : 070-37338393 fax : 070-3635682 14 oktober 1994

Reageer op dit artikel