nieuws

Politie verleent keurmerk aan veilig gebouwde woningen

bouwbreed

In de politieregio Hollands Midden is het officiele startsein gegeven voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het eerste exemplaar van een handboek, waarin de eisen voor het keurmerk staan vermeld, is daartoe gisteren gepresenteerd.

Door middel van het keurmerk, dat is ontwikkeld in naar het voorbeeld van het Engelse ‘Secured by Design’, stelt de politie eisen aan zowel de woonomgeving als de woningen zelf.

Deze eisen zijn gericht op inbraakpreventie en sociale veiligheid. Bouwers die aan de gestelde eisen voldoen mogen het keurmerk van de politie voeren en ermee adverteren.

Bovenlichten

De eisen hebben onder meer betrekking op de inbraakwerendheid van ramen en deuren, buitenverlichting aan de achterzijde van woningen, bovenlichten, brandgangen, het verlichtings- en groenplan van de wijk, de bebouwingsdichtheid, de woningdifferentiatie en de ontsluiting van de wijk. De politie Hollands Midden wil in samenwerking met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en het ministerie van Justitie beginnen met enkele proefpoen.

Concrete poen zijn daarvoor nog niet aangemeld, maar er zijn wel contacten met enkele gemeenten die belangstelling hebben.

Als alles meezit kan het eerste keurmerk volgens poleider T. Hesselmans binnen een halfjaar worden uitgereikt.

Indien de experimenten een succes blijken te zijn, zal het keurmerk ook beschikbaar komen voor andere regio’s.

Reageer op dit artikel