nieuws

Pigmentfabrikant HCA heeft wind mee

bouwbreed Premium

Holland Colours Apeldoorn (HCA), fabrikant van pigmenten voor kunststoffen en verf, heeft de nettowinst van april tot en met september in vergelijking met dezelfde periode van 1993 met 43 procent zien groeien tot f.2,45 miljoen. De omzet kwam voor het eerst in een halfjaar boven de f.40 miljoen uit. De directie verwacht over het hele boekjaar 1994/1995 een winststijging van ruim twintig procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

Verbetering van de conjunctuur is volgens de directie de belangrijkste oorzaak van het fors verbeterde resultaat. Alle vestigingen profiteerden van het aantrekken van de markt. In Brazilie en Mexico werden samenwerkingsverbanden met plaatselijke fabrikanten, waarin HCA voor 90 respectievelijk 80 procent deelneemt, gevormd. In Hongarije werd een nieuwe produktie-installatie in gebruik genomen. De totale investeringen bedroegen f.2,2 miljoen.

Reageer op dit artikel