nieuws

Ontwerpen over de grens niet altijd gemakkelijk

bouwbreed

Bij het ontwerpen van poen voor het buitenland, die altijd gerealiseerd moeten worden met lokale ondersteuning, is het zeer essentieel vanaf het begin duidelijk verantwoordelijk een taakverdeling vast te leggen. Want de kans op struikelen is voor Nederlandse architect levensgroot aanwezig.

Dat viel op te maken uit een uiteenzetting van de bij DHV AIB BV werkzame architect ir. A. Willemsen tijdens BouwMECC 94 op het symposium over grensoverschrijdend bouwen. Hij ging in op ervaringen die opgedaan zijn bij het werken als architect in het buitenland.

Omdat het maken van werktekeningen en bestekken per land zo specifiek is, werden die steeds in samenwerking met een lokale consultant uitgevoerd.

Maar dan nog bestaat altijd de kans om te struikelen. Willemsen gaf enkele voorbeelden uit de praktijk: “ogenschijnlijk klein, in de praktijk groot en vaak met financiele consequenties ook voor het honorarium”.

Niet geaccepteerd

Zo werden in een bepaald po in Duitsland trappen niet geaccepteerd: “Ze waren getekend volgens onze normen. Maar in Nederland gelden andere op- en aantreden. De tekeningen moesten derhalve worden veranderd.”

Bij een po in Aken wilde de Nederlandse architect kunststof toepassen vanwege de goede ervaringen met dat materiaal: “Maar daar was geen certificaat voor. Dus werd het materiaal afgekeurd en tijdens de uitvoering vervangen door betonrioleringsbuizen.”

Toepassing van dakafvoer overkwam het zelfde lot: “Een standaarddetail in Nederland. Maar niet erkend in Duitsland, geen DIN-norm. Tijdens de aanbesteding bleek dat geen enkel bedrijf de garantie wilde nemen.”

Het laatste voorbeeld betrof de betonberekening: “We hebben een lastenberekening gemaakt volgens Nederlandse normen. Die werd afgekeurd omdat te weinig rekening gehouden was met het gevaar dat vorkheftrucks tegen de kolommen ke rijden…”

Reageer op dit artikel