nieuws

Om te bouwen in Duitsland echt Duits bedrijf worden

bouwbreed Premium

Nederlandse aannemers die in Duitsland willen bouwen, doen er verstandig aan daartoe een echt Duits bedrijf (GmbH) op te richten. Dat advies gaf Th. C. van der Horst, hoofd planontwikkeling bij de veelvuldig over de grens actieve bouwonderneming Laeven BV uit Hoensbroek, de vaderlandse bouw mee op BouwMECC 94 op een door STABU belegd symposium over grensoverschrijdend bouwen.

De Limburgse aannemer ontplooit als Duits bedrijf bouwactiviteiten in een gebied, dat begrensd wordt door Kleve, Dusseldorf, Keulen en Bonn. Globaal een werkgebied met een straal van 100 kilometer.

“Als Duits bedrijf te werken heeft grote voordelen. Een ervan is een eenvoudige en snelle verrekening van bijvoorbeeld de btw”, lichtte hij vanuit een jarenlange praktijkervaring toe. Voor het oprichten van een GmbH is overigens de hulp van deskundige adviseurs geboden, teneinde fouten te voorkomen.

Overheidsopdrachten haalt het bedrijf uit het Bundesausschreibungsblatt en het informatieblad van de EU. Particuliere opdrachten zoekt het bedrijf in het Bau Planungsblatt: “Regionaal opgezet en enigszins vergelijkbaar met onze Cobouw”. Volgens van der Horst wordt uit de aldus verkregen informatie ook duidelijk of een werk onderhands of openbaar wordt aanbesteed.

Overigens wees hij er op dat bij particuliere bouwpoen de architect veelal de aanbestedende partij is.

Uitvoering

Het belangrijkste concurrentie-element voor de Nederlandse aannemer in Duitsland is volgens Van der Horst de organisatie van de uitvoering. “Materiaal en loonkosten zijn voor Duitse en Nederlandse aannemers gelijk”, meende hij.

Hij raadde Nederlandse aannemers wel aan om ten behoeve van toe te passen materialen offertes aan te vragen in Nederland en mogelijk ook Belgie. “De ervaring heeft geleerd dat in sommige sectoren de prijzen in Duitsland om een of andere reden hoog gehouden worden. Ook zijn er vaak alternatieve materiaalkeuzes mogelijk die prijstechnisch voordeel opleveren. Maar die materialen moeten dan wel in Duitsland toegelaten zijn”, zei hij.

Anderzijds hebben offertes van Duitse leveranciers vaak een prijsniveau waarop nogal wat korting te bedingen is: “Dat is in de meeste gevallen een hogere korting dan naar Nederlandse begrippen gebruikelijk is”.

Bekistingen

Op het punt van bekistingen zijn Nederlandse aannemers volgens hem veel zuiniger dan Duitse collega’s. “Wij zoeken veel meer naar repetitie-effecten voor inzet van bekistingen. Ook gaan wij praten met architecten en constructeurs om te zien of meer repetitie van bekisting mogelijk is. Daardoor kan ons prijsniveau in Duitsland voor de opdrachtgever interessant zijn”, aldus Van der Horst.

Ook de inzet van leidinggevend personeel op de bouwplaats is voor Nederlandse bedrijven volgens hem een positief element: “De organisatie op de Duitse bouwplaats is nog redelijk conservatief. Men heeft voor de verschillende bewerkingen vaak aparte uitvoerders. Onze uitvoerders daarentegen zijn allrounders. Daardoor is minder inzet van uitvoerend personeel nodig.

Dit betekent dat de indirecte produktiekosten bij de Duitse collega’s hoger zijn, hetgeen positieve effecten heeft op onze kostprijs”.

Reageer op dit artikel