nieuws

Nieuwe stadsbrug Kampen vergt f 30 mln

bouwbreed Premium

EInd 1996 zal in Kampen begonnen worden met de bouw van een nieuwe stadsbrug over de IJssel. In de tweede helft van 1998 moet de naar schatting f 30 miljoen kostende brug worden opgeleverd.

De opdracht is toegekend aan Ingenieursbureau Brug Kampen, een aannemingscombinatie van Ingenieursbureau Oranjewoud, ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek BV en Intersee BV. Volgend jaar moet het type brug bekend zijn, evenals de locatie. De gemeente Kampen overweegt om de brug op tien meter afstand stroomafwaarts van de oude stadsbrug te laten realiseren, zodat het verkeer tijdens de nieuwbouw nog gebruik kan maken van de oude overgang.

Rijkswaterstaat heeft de gemeente erop geattendeerd dat de nieuwe brug de doorgang voor de scheepvaart aanzienlijk moet verbeteren wil ze in aanmerking komen voor subsidie.

Reageer op dit artikel