nieuws

Monumentale huizenslag in Brussel duurt voort

bouwbreed Premium

Er heerst opnieuw onenigheid in de Europese wijk van Brussel over de dreigende sloop van een aantal monumentale huizen op de hoek van de Michelangelolaan en de Kortenberglaan dat plaats moet maken voor een modern kantoorgebouw. Het complex past bovendien totaal niet in de architectuur van de onmiddellijke omgeving.

Opmerkelijk in dit nieuwe conflict is dat de stad Brussel tegenover de promotor en de sloper staat en tegenover de Brusselse gewestregering, die om de een of andere duistere reden (gesproken wordt van steekpenningen) een stedebouwkundig attest afleverde voor het optrekken van het kantoorgebouw. Om nog te redden wat er te redden valt heeft de stad Brussel zich nu tot de Raad van State gewend.

Compensatie

De bouwpromotor heeft drie jaar geleden het plan opgevat om op de hoek van de Kortenberglaan (de huizen met de nummers 58 tot en met 64) en de Michelangelolaan (de huizen met de nummers 82 tot en met 88) een kantoor van 6.900 m2 in te planten met bijbehorende parkeergelegenheid. Om het verlies van ruim 3.000 m2 aan woonruimte te compenseren heeft hij beloofd voor 604 m2 woonruimte te zorgen.

Meteen rees er verzet tegen het plan. Eerst van de groene partijen, de buurtbewoners en de in dit stadsgedeelte zeer actieve actiegroep Gacq. Zij klopten echter tevergeefs aan bij de inmiddels afgezette Brusselse burgemeester Michel Demaret.De zaak bleef slepen totdat de stad Brussel van koers veranderde. Wethouder voor stadsontwikkeling Guy Levacq steunde plotseling deze zomer het verzet tegen de sloper en de promotor en tekende bij de Raad van State beroep aan tegen de vergunning, die de Brusselse gewestregering inmiddels aan de bouwpromotor had verleend om zijn gang te gaan.

Bestemming

De Brusselse gewestregering stelt zich op het standpunt het gelijk aan haar kant te hebben omdat het betrokken stadsdeel bestemd zou zijn voor administratieve gebouwen. Wel geldt als voorwaarde dat deze kantoren de kwaliteit van het leefmilieu ter plaatse niet aantasten. Volgens de stad Brussel is dat met het kantoorgebouw dat de bouwpromotor wil realiseren helemaal niet zeker. Om toch zijn zin te krijgen bood de promotor aan om voor het kantoorgebouw een pleintje aan te leggen en de huidige waardevolle gevels van de huizen overeind te laten staan en te integreren in een later te verwezenlijken woonpo. Maar de stad Brussel vond die toezeggingen nogal vaag en vooral vrijblijvend.

Het zou niet de eerste keer zijn in Brussel dat een bouwpromotor monumentale huizen en gebouwen met de grond gelijk maakt en zich nadien om financiele of andere redenen niet aan zijn belofte houdt om gevels te redden en voor extra woongelegenheid te zorgen.

De betrokken huizen werden al onteigend. De verkrotting is begonnen.

Reageer op dit artikel