nieuws

Milieuvervuiling bedrijven aangepakt

bouwbreed

Minister De Boer (VROM) gaat bedrijven verplichten mee te werken aan een onderzoek naar activiteiten die het milieu vervuilen. Deze ‘milieudoorlichting’ wordt uitgevoerd door ambtenaren van het ministerie. Dit zei de minister gisteren tijdens de opening van de eerste Nationale Milieuzorgdag.

Verder kondigde De Boer aan dat ze bedrijven die het milieu vervuilen onder druk zal zetten om milieubeschermende maatregelen te nemen. Deze ondernemingen moeten een ‘milieuzorgsysteem’ invoeren.

“De overheid zal bij bedrijven een relatie gaan leggen tussen het beschikken over een milieuzorgsysteem, het verlenen van een vergunning en de controle op het uitvoeren van de milieuwetgeving,” aldus de minister. Ze kondigde aan om voor officieel goedgekeurde ‘milieuzorgsystemen’ een certificaat in te zullen voeren.

Volgens de minister zijn circa 10.000 bedrijven te langzaam met het invoeren van maatregelen ten behoeve van het milieu. “Om de druk op bedrijven te vergroten zal het maken van een milieuverslag voor een aantal bedrijven verplicht worden gesteld,” aldus minister De Boer.

Vanaf april 1995 ke bedrijven een Europees milieukwaliteitsbewijs krijgen op grond van het ‘Ecomanagement and Audit Scheme’ van de Europese Unie, het zogenaamde EMAS-logo.

Bedrijven die ke aantonen dat ze extra zorg aan het milieu besteden, worden door de regering beloond. De Boer: “De overheid zou dan ke volstaan met het verlenen van een flexibele vergunning op hoofdlijnen. Bedrijven krijgen dan meer ruimte om zelf in te vullen hoe ze het meest efficient aan de vergunning ke voldoen. Ook hoeft de overheid in zo’n geval minder controle uit te oefenen want een gecertificeerd milieuzorgsysteem waarborgt in redelijke mate de uitvoering van een goed bedrijfsmilieubeleid.”

Reageer op dit artikel