nieuws

Milieu-aspecten snel te beoordelen met computerprogramma

bouwbreed Premium

Bureau PRe te Amersfoort brengt de derde generatie uit van het computerprogramma SimaPro. Met behulp van deze software is het mogelijk om milieu-effecten van produkten te beoordelen en vergelijken. Aan de hand van een beschrijving van een produkt en de levensloop is een diepgaande of een snelle analyse te maken. Door bijvoorbeeld andere materialen te kiezen is de milieubelasting te wijzigen. De uitkomsten worden in de vorm van staafdiagrammen weergegeven.

Het programma biedt ook de mogelijkheid om de life cycle van een produkt af te drukken als boomstructuur. Links staan dan de materialen en grondstoffen en de energie. Daarvandaan gaan pijlen omhoog naar het produkt. Rechts staan de gegevens over de gebruiksfase. Van het produkt wijzen pijlen naar beneden naar de verschillende aspecten van de gebruiksfase. Niet aangegeven is welke onderdelen voor de produktie van eenzelfde of een ander produkt hergebruikt ke worden.

Volgens bureau PRe zijn in het programma de nieuwste inzichten op het gebied van de beoordeling van milieu-effecten verwerkt. Er is ook een netwerkversie van SimaPro. Hierdoor ke alle medewerkers binnen een bedrijf gebruik maken van de centraal opgeslagen gegevens.

Reageer op dit artikel