nieuws

Middelgrote aannemer maakt plaats voor bouwondernemer

bouwbreed Premium

‘De heftige marktschommelingen rechtvaardigen de veronderstelling dat er over enkele jaren voor het middelgrote aannemersbedrijf geen plaats meer zal zijn. In het middensegment maakt de aannemer plaats voor de bouwondernemer, die zelf het initiatief neemt voor de planontwikkeling en die ook realiseert. Meer dan tot nu toe zal daarbij samenwerking plaatsvinden. Tot veel echte fusies zal het niet leiden.’

Dat concludeerde drs. N. Rietdijk, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers voor een gehoor van leden van de BNA-kring Den Bosch, de afdeling Den Bosch van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en de leden van de afdelingen Den Bosch, Oss en Veghel van het NVOB.

Rietdijk voorziet nog wel dat beneden een omzetklasse van f.20 miljoen er nog een markt zal zijn voor kleine bouwwerken, die in opdracht worden verkregen. En ook voor de allergrootsten (die bijvoorbeeld een ministerie van VROM of een stadhuis voor Den Haag bouwen) zal er nog werk zijn. ‘Maar in de omzetklasse van 20 tot 130 miljoen guldens valt de markt van aanneming weg.’ Hij voorziet, voor zover dat nu al niet het geval is, hevige marktschommelingen, ook in het goedkope segment woningbouw tot f.150.000, een groter aandeel ‘dure’ huizen boven f.300.000. bundeling van woningbouw in en nabij stedelijk gebied op veelal complexe locaties met hoge prijzen voor grond, die nog vervuild is ook.

Meer samenwerking

‘Kortom, er zal sprake zijn van nieuwe, maar tevens complexe uitdagingen bij grote financiele risico’s’, aldus Rietdijk. Dat zal naar zijn oordeel leiden tot het door partijen aangaan van structurele samenwerkingsverbanden, waarbij ieder zijn sterke punten inbrengt en waarbij de eigen zwakke eigenschappen worden gecompenseerd.

Dat soort samenwerkingsverbanden ke op vele manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door marktpartijen met gemeenten of door marktpartijen onderling, marktpartijen met corporaties of corporaties onderling. Die nieuwe samenwerkingsverbanden zullen rechtspersonen betreffen als bv’s, nv’s of stichtingen, maar het kan volgens hem ook gaan om intentie-overeenkomsten. ‘In de grote fusiegolf, die allerlei knappe adviesbureaus en accountantskantoren over ons afroepen, geloof ik niet zo’, aldus de NVB-secretaris.

Als die kantoren beweren dat slechts bij schaalvergroting middelgrote ondernemingen ke overleven, gaat Rietdijk met ze mee. Maar hun conclusie dat dat slechts door fusies zou ke gebeuren deelt hij niet. ‘Dan gaat men voorbij aan de factor ondernemerschap en de motivatie van de ondernemer. Je wordt toch geen ondernemer om je te laten overnemen?’

Reageer op dit artikel