nieuws

Meeste Brabantse gemeenten gaan bestemmingsplan buitengebied herzien

bouwbreed

“Een geweldig resultaat”. Aldus de Brabantse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Jacobs-Aarts over de beslissing van 118 van de 130 gemeenten in haar provincie om hun bestemmingsplannen buitengebied te zullen gaan herzien.

Een jaar geleden kreeg de provincie van VROM-minister Alders een cheque van – 3.755.000 Dat bedrag was bestemd voor actualisering van bestemmingsplannen in het buitengebied.

Die actie heeft tot gevolg dat 118 gemeenten inmiddels begonnen zijn met de aanpassing van bestemmingsplannen. De provincie wil dat omdat actuele bestemmingsplannen een voorwaarde zijn voor een goed ruimtelijk en milieubeleid.

Reageer op dit artikel