nieuws

Maar oppervlakte even groot als vorig jaar BouwMECC 94 laat veer

bouwbreed Premium

qua aantal exposanten Beduidend minder exposanten maar toch vrijwel een zelfde hoeveelheid bezette vierkante meters aan tentoonstellingsruimte dan vorig jaar, een verbrede bezoekersdoelgroep en nog meer (drie) avondopenstellingen. Dat biedt BouwMECC 94, die van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 oktober plaatsvindt in Maastricht.

De vierde editie van de euregionale bouwvakbeurs heeft qua aantal exposanten een veer moeten laten. De aanvankelijke groei in het aantal deelnemers (100 in het eerste, 180 in het tweede en 220 in het derde jaar) heeft zich niet ke continueren.

BouwMECC 94 moet het doen met ongeveer 150 deelnemers. Maar volgens een woordvoerder van het poteam van de vakbeurs is die teruggang van het aantal exposanten op de beurs als zodanig niet te zien:

“Qua oppervlakte is de beurs net zo groot als die van vorig jaar”.

Dit betekent dat degenen die aan BouwMECC 94 meedoen gemiddeld een grotere stand zullen innemen. De groei van het aantal deelnemers in 1993 was volgens de woordvoerder van de beurs “overigens vooral een gevolg van het feit dat we toen veel thema-paviljoens met flink wat kleine stands hadden. Dit jaar hebben we echter slechts een a twee van dit soort paviljoens. En dat verklaart met name de teruggang in aantal exposerende bedrijven en instellingen”.

Niet te rijmen

MECC-directeur D. Elzinga begrijpt niet waarom de groei in het aantal deelnemers zich niet heeft voortgezet: “Dat is gewoon niet te rijmen met de opleving in de economie in het algemeen en in de bouwnijverheid in het bijzonder. De beurs is toch een afspiegeling van de gang van zaken in het bouwbedrijfsleven. Je zou dus mogen veronderstellen dat de exposanten als het ware in de rij staan voor BouwMECC”.

Hij kan niet anders concluderen dan dat er sprake is van “een afwachtende houding bij het bedrijfsleven. Men is zuinig met het uitgeven van geld”.

Niettemin meent hij dat er, gelet op de hoeveelheid afgenomen vierkante meters, sprake is van “een zeer representatieve beurs, met vooral een grotere deelname uit de euregio”.

Elzinga concludeert dat de euregionalisering van BouwMECC zich in elk geval voortzet. Hij maakt gewag van “een groeiend aantal partner-ships over de landsgrenzen heen”.

Meer bezoek

Wat betreft de publieke belangstelling is hij optimistisch gestemd. En dat is vooral een gevolg van een principiele beslissing van de beursleiding om de doelstelling van BouwMECC wezenlijk aan te passen.

Werd in het verleden steeds het accent gelegd op kwaliteit boven aantallen bezoekers, nu is besloten om die consequent aangehouden koers te verlaten. En wel door verbreding van de bezoekersdoelgroep.

De drie voorgaande edities van BouwMECC richtten zich met name op de beslissers in de bouw.

Dat resulteerde steeds in hoge kwaliteit bezoek. Toen vorig jaar het aantal bezoekers zich op 14.000 stabiliseerde volgde een bezinning op mogelijke acties om dat aantal te verhogen. Het gevolg was dat BouwMECC zich nu ook richt op de meewerkenden in de bouw. Bovendien werd het aantal avondopenstellingen (tot 22 uur) uitgebreid van twee naar drie, juist ook om medewerkers van bedrijven, instellingen, corporaties en gemeenten in staat te stellen de beurs te bezoeken zonder dat dit ten koste gaat van hun dagelijkse werkzaamheden.

MECC-directeur D. Elzinga: “Je zou verwachten dat door de oplevende economie de exposanten in de rij staan voor BouwMECC 94…”

De euregionale bouwbeurs zal zich vanaf dit jaar niet meer uitsluitend richten op beslissers in de bouw. Ook anderen die professioneel bij het bouwproces betrokken zijn, worden opgewekt naar BouwMECC 94 te komen.

Reageer op dit artikel