nieuws

Leidse ‘burenruzie’ over woningbouwlocatie

bouwbreed Premium

“Inconsequent” en “onberekenbaar”. Met deze woorden reageert de gemeente Oegstgeest op het besluit van GS van Zuid Holland om een grenscorrectie ten voordelen van Leiden door te zetten. Deze correctie is volgens de provincie echter noodzakelijk om de bouw van 1020 woningen mogelijk te maken. Oegstgeest gaat zich tot het uiterste tegen dit besluit verzetten.

Inzet van het conflict is de bouwlocatie Broek- en Simontjespolder waarvan een gedeelte op het grondgebied van Oegstgeest ligt. De locatie biedt ruimte aan de bouw van ruim 1100 woningen. De wijk, waarvan het bouwplan in samenspraak tussen Leiden, Oegstgeest en buurgemeente Warmond tot 1020 woningen is teruggebracht, moet zowel richting Oegstgeest als Leiden met een weg worden ontsloten. Verder zou de wijk een station krijgen evenals een tweetal bus ontsluitingen. Hierover wordt al sinds 1991 overlegd.

Volgens GS trainneerde Oegstgeest steeds opnieuw de onderhandelingen. Dit leidde er toe dat het provinciebestuur in mei van dit jaar besloot een grenscorrectie-procedure in werking te zetten. Deze werd vervolgens weer even in de koelkast gestopt nadat Oegstgeest aankondigde met een mogelijk alternatief te komen.

Dit alternatieve plan vond bij de buurgemeenten Leiden en Warmond echter geen genade. Vandaar dat GS eerder deze week besloot de grenscorrectie-procedure weer op gang te zetten. Vooral ook omdat Leiden, die de locatie in ontwikkeling wil gaan nemen, ruim f 10 miljoen aan locatiesubsidie dreigt mis te lopen.

Oegstgeest heeft geen goed woord over voor de stappen die het Zuidhollandse provinciebestuur heeft ondernomen. Volgens de gemeente stelden Leiden en de provincie naarmate de deadline voor de locatiesubsidie -aanvraag naderde steeds “excessievere eisen”. “Feitelijk”, zo stelt de gemeente in een persverklaring, “blijkt nu dat Oegstgeest aan de Leidse eisen moet voldoen om onder een grenscorrectie uit te komen. GS zijn een niet-objectieve partner gebleken.”

Verzetten

Volgens de gemeente moet het ook duidelijk zijn dat Oegstgeest zich tegen de grenscorrectie tot het uiterste zal verzetten. De provincie Zuid Holland maakt zich hierover niet al te druk.

Het grootste deel van de Broek- en Simontjespolder is in handen van Leiden. De provincie gaat er dan ook van uit dat het oorspronkelijke plan verder door Leiden ontwikkeld zal gaan worden.

Reageer op dit artikel