nieuws

Kunststofdrain zorgt voor waterafvoer zoab deklagen

bouwbreed

Zeer open asfaltbeton in de stad geeft weinig verkeerslawaai voor omwonenden. Dat is een voordeel. Wat grootschalige toepassing in de stad in de weg zat was een simpele oplossing voor het afvoeren van water aan de zijkanten van het zoab. Zo’n oplossing is gevonden. Een kunststofdrain, Asphadrain genaamd, zorgt voor afwatering naar de straatkolken. Op een werk in Capelle aan den IJssel is gebleken dat aanbrengen van de drain het asfalteren niet verstoort.

Toepassen van zeer open asfaltbeton (zoab) op het Nederlandse wegennet geeft een verhoogde veiligheid voor de weggebruiker omdat bij regenachtig weer op dit waterdoorlatende wegdek hinderlijk spatwater ontbreekt. Ondanks de voordelen heeft zoab ook nadelen. De zoab op vluchtstroken van snelwegen kan dichtslibben waardoor de waterafvoer onmogelijk wordt. Bij overgangen van zoab naar dicht asfaltbeton zoals bij tunneltoeritten wordt de afwatering onderbroken. Dat kan bij nat weer onveilige verkeerssituaties opleveren.

In stedelijke gebieden waar het water bij gebruik van dichte kantopsluitingen niet weg kan is zoab tot nu toe slechts te gebruiken als speciale kantopsluitingen worden toegepast. Ze zijn voorzien van gaten die het water toelaten tot inwendige afvoergoten die naar verzamelpunten lopen. Deze oplossingen zijn echter duur. Gedacht moet worden aan prijzen van rond de – 160 per meter. De prijzen van de Asphadrain liggen volgens leverancier Drain Products Benelux uit Amsterdam lager dan – 10 per meter.

De kunststof drain is in 1990 in Frankrijk ontwikkeld. Aanzet hiertoe vormde het voornemen op de Boulevard Peripherique zoab toe te passen. Inmiddels is op 33 po gemiddeld 3 km van deze Asphadrain aangebracht.

De Asphadrain bestaat uit twee componenten: een HDPE-mat met honingraatstructuur met zeer hoge druksterkte en een dik polyester filter. De druksterkte van 750 kPA is voldoende om verkeersinvloeden te weerstaan. De drain kan temperaturen van 180 gr. C hebben. Daardoor is deze zonder problemen in de zoab-lagen aan te brengen. Vanaf medio 1991 wordt een drain met afmetingen van 65 x 16 mm toegepast.

Capelle a/d IJssel

De Asphadrain is toegepast op een werk in het werk Capelle aan de IJssel. In combinatie met het leggen van Twinlay zoab op de Burgemeester van Beresteijnlaan door Wegenbouwmaatschappij Heijmans BV uit Woerden is 1000 meter Asphadrain aangebracht. De lage kosten van de kunststofdrain ten opzichte van speciale , betonnen kantopsluitingen maakten het voor de gemeente mogelijk zoab toe te passen. Op het werk aan de Burgemeester van Beresteijnlaan is de drain geplaatst in een al bestaand ‘gootje’ langs de kant van de weg. De zij-afvoeren van de drain naar de verzamelpunten zijn gemaakt van stukjes Asphadrain die uitmonden in sleuven die in de bestaande kolk werden geslepen. De drain voert het water in lengterichting af naar de kolken. Het oppervlaktewater tijdens extreme regenval wordt via de normale openingen afgevoerd.

Enthousiast

D. Kuin van Heijmans Woerden liet zich enthousiast over de drain uit. “Eenvoudig aan te brengen. Er ontstaat geen vertraging bij het eroverheen draaien van asfalt. Ook kruipt de drain niet bij het asfalteren.” Kuin stond in het begin van het werk sceptisch tegenover het produkt. Twijfel daarover is weggenomen omdat de drain bij het asfalteren niet kruipt waardoor zij-aansluitingen op de goede plaats blijven. Toch past een enkele kanttekening. Er moest aan de (bestaande ) goten waarin de drain werd gelegd extra aandacht worden besteed. De drain moet namelijk vlak ke worden aangebracht. Voor de afwatering is het volgens hem wenselijk dat een afschot mee wordt gegeven. Daarmee kan worden voorkomen dat water in de drain blijft staan. Bij vorst na regen kan dit bezwaren opleveren.

De zij-aansluitingen bestaan uit stukjes Asphadrain die uitmonden in een sleufje dat in de in de bestaande straatkolk is gefreesd.

Reageer op dit artikel