nieuws

‘Kabinet beperkt aandacht tot vier grote steden’

bouwbreed Premium

Het rijk heeft alleen maar aandacht voor de grote steden. Het kabinet steekt zijn energie in de problemen van de vier grote steden zonder aandacht te schenken aan de potenties van de ‘aanstormende’ gemeenten.

Daarmee gaat het nieuwe kabinet de kant op van ‘crisispolitiek’.

Geheel op z’n eigen wijze uitte voormalig staatssecretaris G. Brokx, thans burgemeester van Tilburg, de nodige kritiek op het rijksbeleid.

Hij deed dit op een bijeenkomst van de Haagse Kamer van Koophandel over het stedenbeleid.

“Tilburg”, aldus Brokx, “heeft in de afgelopen jaren laten zien wat een actief beleid van gemeentelijke overheid kan betekenen voor de economische ontwikkelingen voor de werkgelegenheid.”

Desondanks ziet de burgemeester in Den Haag nauwelijks aandacht hiervoor. Het Rijk houdt zich in zijn visie slechts bezig met de problemen van de vier grote steden. “Er wordt duidelijk niet gekozen voor de potenties van de booming cities”, zo benadrukte hij.

Regiovorming

De regiovorming die de Rijksoverheid vindt bij de eerste burger van Tilburg eveneens geen genade.

De in Den Haag bestaande gedachte om tot 25 regio’s in Nederland te komen is volgens hem dan ook teveel van het goede. “Beter zou het zijn te komen tot een versterking van het middenbestuur dat wil zeggen vijf provincies en 3 metropolitan areas rond de grootste gemeenten.” Voor wat betreft de positie van Tilburg, constateerde Brokx dat de provincie Noord Brabant onvoldoende bestuurlijk-organisatorische consequenties trekt uit het door het Rijk ingestelde verstedelijkingsbeleid. Tevens benut de provincie volgens de burgemeester het herindelingsinstrument onvoldoende om de motorfunctie van de steden te versterken. “Die versterking is in het belang van de steden, maar ook van alle inwoners van de regio waarvan de steden de kern vormen. De Brabantse steden moeten de ruimte hebben”, aldus Brokx.

Reageer op dit artikel