nieuws

Japan wil stad van een kilometer hoog bouwen

bouwbreed Premium

Het Japanse bouwministerie wil dat in 2000 wordt begonnen met de realisatie van een wolkenkrabber met een hoogte van 1000 meter. Dit hoogste gebouw ter wereld moet een complete verticale stad omvatten. Japan hoopt met dit concept een oplossing te vinden voor het tekort aan bouwruimte. In januari 1995 beginnen de voorbereidende werken voor dit po. Buitenlandse bedrijven ke op deelpoen inschrijven.

De investering voor de verticale stad beloopt om en nabij – 20 miljard en biedt de bouw voor minstens tien jaar werk. De plannen voorzien in de bouw van vier onderling verbonden torens waarvan er een een hoogte van 1000 meter krijgt. De uitvoering maakt gebruik van koolstofvezels die buigzamer zijn dan staal en beton. Voor het opvangen zware stromen en eventuele aardbevingen zijn volledig nieuwe technieken ontwikkeld.

De definitieve locatie van de verticale stad wordt pas begin 1995 op het allerlaatste moment bekend gemaakt om grondspeculatie te voorkomen. De meest waarschijnlijke plaats ligt binnen een straal van 100 kilometer rond het centrum van Tokyo.

In aanmerking komen ook het gebied rond Osaka waar inmiddels zo’n 16 miljoen Japanners wonen en een niet nader bepaalde plaats voor de kust op de zeebodem.

Voorbereidingen

De voorbereidingen duren tot 1998 waarna de bouw in 2000 begint. Na de oplevering moet de stad werk- en woongelegenheid bieden aan zo’n 100.000 mensen.

De grootste Japanse architectenbureaus en poontwikkelaars als Kajima, Takenaka, Obayashi, Shimizu en Kohinoike dingen met bedrijven uit Duitsland, de verenigde Staten en Scandinavie naar opdrachten.

De verticale stad omvat alle onderdelen die het functioneren van een traditionele stad garanderen.

Verkeersproblemen doen zich daarbij niet voor omdat het geheel voor auto’s en treinen is afgesloten. Het hele dagelijkse leven speelt zich binnen de gebouwen af via liften, roltrappen en roltrottoirs.

Onderzoekers menen intussen afdoende oplossingen te hebben gevonden voor problemen met claustrofobie.

Afvalverwerking

Onder meer de afwezigheid van verkeer vermindert de milieuvervuiling. Inzameling, scheiding en verwerking van afval vinden overal in de gebouwen plaats waarbij de afvalverbranding een groot deel van de benodigde energie levert.

Een aparte energiecentrale verzorgt het resterende deel. Japan wil van het po een schoolvoorbeeld inzake de combinatie van milieu-aspecten maken voor de rest van de wereld.

(*) Dr. A. Sandor leidt in Amsterdam het Business Buro Oosteuropa en schreef dit artikel in opdracht van het Exportplatform VROM.

Reageer op dit artikel