nieuws

Israel wil weer woningen bouwen op Westbank

bouwbreed

De Israelische regering heeft de bouw goedgekeurd van ruim 700 woningen nabij Givat Tal op de grens van de Westbank. De locatie maakt deel uit van de nederzetting Alfei Menashe, die zo’n drie kilometer binnen de Westbank ligt.

De PLO heeft inmiddels protest aangetekend. Eerste minister Y. Rabin zegt herroeping van het besluit eventueel te willen overwegen maar houdt vooralsnog vast aan realisatie van het plan. Een eerdere ontmoeting tussen Rabin en Arafat gaf geen aanleiding aan te nemen dat beiden deze kwestie bespraken.

Het Nationale Bestuur van Palestina heeft intussen internationale en plaatselijke aannemers uitgenodigd een offerte in te dienen voor de bouw van een luchthaven voor Gaza. De documenten moeten vergezeld gaan van een plan voor volledige financiering van het werk. Het po kost om en nabij – 30 miljoen.

Het vliegveld krijgt onder meer de beschikking over een start- en landingsbaan van 2400 meter met een breedte van 45 meter. De oplevering van deze aanleg dient binnen 60 dagen na de ondertekening van het contract te gebeuren. De oplevering van de resterende werken dient binnen 90 dagen na ondertekening plaats te vinden.

Het financieringsvoorstel moet erin voorzien dat de opdrachtgever over drie of vijf jaar na oplevering met de afbetaling begint. Het terugbetalen neemt dan tien tot vijftien jaar in beslag.

Reageer op dit artikel