nieuws

Investeringen vakopleiding terug naar bedrijfstak

bouwbreed Premium

Het geld dat de bouwnijverheid investeert in vakopleidingen vloeit voor 85 procent weer terug naar de bedrijfstak, Met name de bedrijven, die leerlingen in opleiding hebben profiteren hiervan.

Dit zei Dr. W. Turpijn, directeur van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) tijdens de opening van de nieuwe aanbouw van de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SSPR) in Bergen op Zoom.

“In de vakopleiding moeten we op alle manieren steeds meer komen tot een directe koppeling tussen financiering en rendement”, aldus Turpijn. Goed gehuisveste vakopleidingsscholen zijn ‘onmisbaar’ voor het imago van de bouwnijverheid, aldus Turpijn.

In de nieuwe aanbouw is een werkplaats gevestigd, daarnaast is ook de rest van het pand verbouwd. Alle bouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd door leerlingen. Het SSPB werd tien jaar geleden opgericht. Ruim zestig aannemersbedrijven uit de regio Brabant-West en Tholen doen mee aan de opleidingen. Per jaar worden circa honderd nieuwe leerlingen toegelaten tot de SSPR. Dit zijn schoolverlaters met een VBO-, KMBO- of MAVO-opleiding. Ook voor volwassenen die in de bouw werken, heeft de stichting een aantal opleidingen. Door de nieuwbouw kan beter worden ingespeeld op de behoefte aan opleidingen voor volwassenen.

Reageer op dit artikel